Καμπανάκι της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ανατιμήσεις

super market ne

«Καμπανάκι» χτύπησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού «σε συγκεκριμένες ενώσεις επιχειρήσεων, σχετικά με ανατιμήσεις στους τομείς της παροχής γευμάτων με παραδοσιακές γεύσεις στην περιοχή της Αθήνας, της εστίασης στην περιοχή της Λάρισας και της αρτοποιίας στην περιοχή της Πάτρας».

Η επιτροπή σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι «σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με ανατιμήσεις στους τομείς της παροχής γευμάτων με παραδοσιακές γεύσεις στην περιοχή της Αθήνας, της εστίασης στην περιοχή της Λάρισας και της αρτοποιίας στην περιοχή της Πάτρας, η υπηρεσία έχει ήδη επικοινωνήσει με συγκεκριμένες ενώσεις επιχειρήσεων προκειμένου να τους επιστήσει την προσοχή ώστε να απέχουν από αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές».

Στη συνέχεια, υπογραμμίζει αναλυτικά στην ανακοίνωσή της: «Οποιαδήποτε παρέμβαση από επαγγελματικούς φορείς/ενώσεις ή/και συνεννοήσεις μεταξύ επαγγελματιών, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε έκταση και βαθμό, καθώς και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια και ιδίως εκείνες, οι οποίες συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, θεωρούνται ως ιδιαίτερης σοβαρότητας παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τυχόν παραβίαση των εν λόγω κανόνων δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικά πρόστιμα και ποινές όσο και ποινικές ευθύνες για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες ή ακόμα και για τρίτα νομικά πρόσωπα που συνέβαλαν στη δημιουργία φαινομένων σύμπραξης/εναρμόνισης των τιμών στους ως άνω κλάδους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προαναφερόμενες ενώσεις επιχειρήσεων κλήθηκαν να απέχουν από κάθε είδους τέτοια συμπεριφορά και να ενημερώσουν αμελλητί τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με τους κανόνες του ελευθέρου ανταγωνισμού, κατά τα ανωτέρω.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις καθώς και τις ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, είτε τοπικά ή πανελλαδικά σχετικά με ενδεχόμενες συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές, κατά παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού, μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην θέσπιση, υπόδειξη και επιβολή προβλεπόμενης μελλοντικής τιμής ή έκπτωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που προμηθεύει ή δύναται να προμηθεύει ή αποκτά ή δύναται να αποκτά μία επιχείρηση.

Η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και του καταναλωτή, συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωταρχικών σκοπών και στόχων της ΕΑ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΑ θα λαμβάνει άμεσα μέτρα κατά παντός υπευθύνου ανεξαιρέτως, σε κάθε περίπτωση όπου ενδέχεται να υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή/και ενδείξεις για την ύπαρξη περιορισμών του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες αναγγελίες, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο αυτές γίνονται (π.χ. μέσω επίσημων ανακοινώσεων, ανακοινώσεων σε ΜΜΕ ή στο διαδίκτυο), για επερχόμενες συγκεκριμένες αυξήσεις τιμών σε προϊόντα ή για περιορισμό παραγωγής ή ακόμα και για κατανομή πελατών και αγορών, ιδιαίτερα όταν αυτές προέρχονται από συνδέσμους/ενώσεις επιχειρήσεων και άλλους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά ή μέσω δημοσίων δηλώσεων εκπροσώπων τους ή ακόμα και μέσω τρίτων, ενδέχεται να αποτελούν μέσο για, ή/και να διευκολύνουν τη λειτουργία καρτελικών συμπράξεων μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ή να συνιστούν τρόπο για την επίτευξη συμπράξεων εναρμόνισης των τιμών μεταξύ ανταγωνιστών. Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στην άμεση εκμετάλλευση των καταναλωτών, βλάπτουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή και καθώς αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, θα τύχουν άμεσης κατασταλτικής παρέμβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την επιβολή αποτρεπτικών για τέτοιες πρακτικές προστίμων, βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011».

Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι βούληση της επιτροπής είναι να παρέμβει σε οποιοδήποτε κλάδο και σε οποιαδήποτε έκταση και γεωγραφική περιοχή εάν χρειαστεί για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα.

Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους για παρεμβάσεις και συνεννοήσεις που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία τέτοιων καρτελικών συνθηκών στην αγορά, επώνυμα ή ανώνυμα.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ελέγχει συστηματικά και θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, είτε αυτεπάγγελτα μέσω των οικονομικών αναλύσεων της ή με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (βλ. Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.epant.gr/digital/whistleblowing.html) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις ή/και συνδέσμους/ενώσεις επιχειρήσεων που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα) συνάπτει συμφωνία, λαμβάνει απόφαση ή εφαρμόζει εναρμονισμένη πρακτική κατά παράβαση της νομοθεσίας, και η πράξη αφορά σε επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 100.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ