Καλογιάννη, Πότσης, Κολόκας, Καραμπίνας…Ένας χρόνος

nomarxia1Τον απολογισμό του πρώτου έτους της θητείας τους έκαναν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο καθένας για τον τομέα δράσης που έχει αναλάβει έκαναν οι αντιπεριφερειάρχες Τατιάνα Καλογιάννη, Οδυσσέας Πότσης, Παντελής Κολόκας και Γιάννης Καραμπίνας. Παράλληλα παρουσίασαν τους στόχους και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Οι απολογισμοί όπως παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση είναι οι ακόλουθοι:

 Απολογισμός από την Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη

Στη συγκυρία που τα Πλαίσια Στήριξης αντικαθίστανται σταδιακά από στοχευμένα Μνημόνια Επιτήρησης, οι τοπικές κοινωνίες μέσω της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας, που επιχειρήθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου «Καλλικράτης», ανέλαβαν την υπόθεση της ανάπτυξης και του μέλλοντός τους στα δικά τους χέρια.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας έχει υποστεί μεταρρυθμίσεις, τομές, νεωτερισμούς και πολύ, μα πάρα πολύ, διάλογο. Σε κάθε προσπάθεια, οι εμπνευστές θεωρούσαν ότι είχαν ανακαλύψει τη μαγική συνταγή που θα έφερνε την επανάσταση, θα ενεργοποιούνταν ανθρώπινο δυναμικό με όρεξη, γνώσεις και χάρισμα και θα συγκροτούνταν προγράμματα με επάρκεια, δημιουργικότητα και θεμελίωση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Έτσι κάθε φορά περίσσευε το όραμα και το μεγαλόπνοο σχέδιο και την ίδια στιγμή απομακρυνόταν λίγο περισσότερο η κοινή λογική.

Σήμερα, όμως, ζούμε την επανάσταση, ή μάλλον την εκδίκηση, του αυτονόητου.

Οι αποτυχίες, οι αδυναμίες και οι αναβολές μας δεν πρέπει να παραμένουν κρυφές και αόρατες.

Γι’ αυτό, και όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση της Περιφέρειας, ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ να καταγράψουμε την κατάσταση, να αναδείξουμε τις στρεβλώσεις, να αναλύσουμε τα δεδομένα, να τηρήσουμε και θέσουμε όρους και να λάβουμε αποφάσεις.

Προτιμήσαμε αντί για βαρύγδουπες εξαγγελίες, τη συστηματική και μεθοδική δουλειά.

Καλέσαμε την τοπική κοινωνία μαζί να σχεδιάσουμε, να συντονίσουμε και εντατικοποιήσουμε την προσπάθειά μας, ώστε να καταφέρουμε να βρούμε το συντομότερο δυνατόν το βηματισμό μας προς ένα αξιοπρεπέστερο αύριο.

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης μας, προς το θεσμό αλλά κυρίως προς τους πολίτες της Ηπείρου ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ τον «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011»

Ταξινομημένα, ανά οργανική μονάδα ευθύνης μου έχουν κατατεθεί, ήδη, σε εσάς αναλυτικά τα πεπραγμένα για:

1. τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών,

2. την Πολιτική Προστασία Π. Ε. Ιωαννίνων

3. το Αυτοτελές τμήμα Π.Ε. Ιωαννίνων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, και

4. την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

που, υπό την πολιτική μου διοίκηση, πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο: 01.01.2011 έως 31.12.2011.

Ειδικότερα και όσον αφορά την περιοχή της θεματικής μου αρμοδιότητας στον τομέα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, ΠΑΡΑΘΕΤΩ, ακολούθως, σταχυολογημένα και συνοπτικά τις δράσεις – ορόσημα που σηματοδοτούν τον πολιτικό μας προσδιορισμό για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Όμως, στο σημείο αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας, να δηλώσω ότι είμαι υπερήφανη για την συνεργασία με το διοικητικό μηχανισμό των υπηρεσιών μας, που εργάστηκε ξεπερνώντας κάθε εγγενές, με το παραδοσιακό διοικητικό σύστημα της χώρας, ελάττωμα, και δημιουργήσαμε υποδομές συνεργασίας, παραγωγικότητας, επικοινωνίας και αλληλεγγύης και κυρίως ΕΡΓΟ, που θα αντανακλά και αποσκοπεί σε αξιοβίωτη καθημερινότητα και σε παραγωγικό επιχειρείν.

Κυρίως, όμως, πρέπει να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε με την ανάθεση της οργάνωσης και διοίκησης ενός νευραλγικού τομέα, κύριας σημασίας και σκοπού αντικειμένου και εν κατακλείδι την «υπεράσπιση» του μοναδικού συνθήματος:

«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές

δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική

ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

Ελπίζοντας, ότι ανταποκρίθηκα των προσδοκιών σας και δεδομένων των ανωτέρω, το υλοποιηθέν έργο έχει ως ακολούθως:

1. Καταγραφή & Αξιολόγηση έργων Περιφέρειας Ηπείρου

(Κεντρική Βάση Δεδομένων των προτεινόμενων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου)

• Αφορά την απογραφή των προτεινόμενων Έργων με τελικούς δικαιούχους, τους φορείς ευθύνης τομεακών και περιφερειακών πολιτικών της περιοχής μας.

• Έγινε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

• Η διαδικασία ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου 2011.

• Η ανάρτηση της βάσης πραγματοποιήθηκε την 4η Αυγούστου 2011 σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση.

• Η επικαιροποίησή της είναι συνεχής.

2. Αναπτυξιακή Ημερίδα.

• Αφορά την υλοποίηση Ημερίδας με τίτλο: «Η Ήπειρος σε Σταυροδρόμι. Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;»

• Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.

• Επιλέχθηκαν και ανταποκρίθηκαν ομιλητές – εισηγητές με τεκμηριωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των διοικητικών δομών, μακροχρόνια εμπειρία από την άσκηση της επιχειρηματικότητας και πλήρη γνώση για τα χρηματοδοτικά μέσα & πηγές.

• Στόχος να ενδυναμωθεί η αυτοπεποίθησή των πολιτών, όσον αφορά την λειτουργία των πολιτικών θεσμών, τα ενδογενή χαρακτηριστικά του τόπου, η παραμονή στην περιοχή και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Αναμενόμενα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα: Πλούτος, νέες θέσεις εργασίας, υπεραξία για την περιφέρεια.

3. Διοικητική Αναδιάρθρωση

• Αφορά την:

o Τη Μεταφορά Αρμοδιοτήτων

o Τον Χωροταξικό Επανασχεδιασμό Υπηρεσιών

o Τον Εξορθολογισμό Δαπανών.

o Την Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας.

• Ενέργειες:

o Επανασχεδιάσαμε τη διάταξη των διατιθέμενων χώρων, ώστε να ενσωματωθούν στις κτιριακές υποδομές του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων όλες οι υπηρεσίες της πρώην κρατικής περιφέρειας που υπήχθησαν στη Διοίκηση της Αιρετής Περιφερειακής Αρχής και σωρευτικά σε αξιοσημείωτο μικρό χρονικό διάστημα:

• Πετύχαμε την:

o Βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου

o Περιορισμό του λειτουργικού κόστους. (Η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση εκτιμάται σε 180.000,00€).

o Περιθωριοποίηση της ενδημικής ραθυμίας εκ μέρους του μεγάλης αδράνειας διοικητικού μηχανισμού

o Αναβάθμιση της λειτουργικότητας & την μεγιστοποίηση της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.

• Προγραμματίζουμε:

o Την Εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου. (Έχουμε υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πλαίσιο: Ψηφιακή Σύγκλιση).

o Την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής των Υπηρεσιών.

4. Αιτήματα διεκδίκησης.

a. Διεκδικήσαμε την ίδρυση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και αναμένουμε την δέουσα ανταπόκριση στο αίτημά μας για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Περιφέρειας Ηπείρου.

Ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της Ηπείρου.

b. «Πράσινο ορεινό χωριό».

I. Επισημάναμε το ενδιαφέρον της περιφέρειας Ηπείρου για συμμετοχή στην αρχική εκδοχή του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την δημιουργία ενός «Πράσινου Ορεινού χωριού» στην Περιφέρειά μας.

II. Διεκδικούμε με δυναμισμό τη συμμετοχή μας σ΄ αυτό το καινοτόμο έργο με τις πολλές συνιστώσες και ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την υλοποίησή του, που σκοπό έχει να κάνει μία κοινωνική δομή της περιφέρειάς μας ενεργειακά αυτάρκη, μιας και οι ανάγκες της θα καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

c. Διεκδικήσαμε μέσω επανειλημμένων επιστολών προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (06.06.2011, 19.07.2011), την ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής στην Ήπειρο.

d. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Απευθύναμε αίτημα προς το ΥΠΕΚΑ, για την ανάληψη από τις Αιρετές Περιφερειακές Αρχές της ευθύνης σύνταξης & αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού. Δυστυχώς, η χαρακτηριστική βραδύτητα των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών, έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να μην έχει συμβασιοποιηθεί η εκπόνηση των σημαντικών αυτών σχεδιασμών.

5. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 – ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Με δεδομένη την πασίδηλη χρησιμότητα και ανάγκη αξιοποίησης του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου, προχωρήσαμε με ένταση και τεκμηρίωση, στη διατύπωση αιτημάτων για αύξηση των κονδυλίων υπό τη διαχείριση του διοικητικού μας μηχανισμού, με σκοπό την αξιοποίηση και απόδοση των επενδύσεων και ΟΧΙ στην ενασχόληση με την ονομαστική απορρόφηση των κονδυλίων.

Από 01/07/11 έως 31/12/11

• Δημιουργήσαμε με ταχύτητα και πλήρη επάρκεια κάθε προϋπόθεση που απαιτήθηκε, ώστε να μην χαθούν ασκόπως χρόνος και κονδύλια.

• Προσδώσαμε την απαιτούμενη προτεραιότητα στην ωρίμανση έργων υποδομών (απορρίμματα, βιομάζα, μεταφορές, κλπ).

• Αυξήσαμε τις δαπάνες / πληρωμές έργων κατά 85,00 % (από 18,14 σε 37,95%) &

• Αυξήσαμε τις συμβασιοποιήσεις κατά 60,00% (από 42,43 σε 77,34%).

6. Περιβάλλον – Ενέργεια.

 Προωθήσαμε τις διαδικασίες Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

α) Επιταχύναμε την έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Ελληνικού

β) Οργανώσαμε την συγκρότηση φακέλου – πρότασης προς ένταξη & χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ολική και πλήρη αποκατάσταση των εν ενεργεία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.

γ) Επισπεύσαμε τις διαδικασίες και πετύχαμε την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «Εξειδίκευση του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου»

δ) Προωθούμε την ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου πράξης για την προμήθεια εξοπλισμού για τους ΣΜΑ και ΧΥΤΑ Ηπείρου και

ε) Προωθούμε με πρωτόγνωρους ρυθμούς την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου.

 Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη προς χρηματοδότηση, ως πιλοτικό έργο, της Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου της έδρας της περιφέρειας Ηπείρου.

 Οργάνωση ανοικτών ενημερωτικών συσκέψεων στην Παραμυθιά και στη Δωδώνη σχετικά με τη μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και γενικότερα για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων.

7. Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων & Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

• Ταξινομήσαμε όλα τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, και συστηματοποιήσαμε την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης τους.

• Αναδιοργανώσαμε τις υφιστάμενες δομές, συγκροτήσαμε ομάδες εργασίας και αναβαθμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου και της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., πετύχαμε:

• Τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης χρηματοροής.

• Την ομαλή και εύρυθμη υλοποίησή τους, και

• Την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των στοχεύσεων της Περιφέρειας για τις επερχόμενες νέες προκηρύξεις χρηματοδοτικών πλαισίων.

8. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός της Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2012-2014

Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 2012 – 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου ολοκληρώθηκε, με την έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 19/12/11.

Η πορεία που ακολουθήθηκε ανέδειξε τον κυρίαρχο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και κάθε δομής που συμμετέχει ο απλός πολίτης. Η τελική έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προέκυψε ως προϊόν ευρείας διαβούλευσης.

9. Συσκέψεις – Συναντήσεις – Συμμετοχές – Συνεργασίες

Επιλέξαμε την ουσιαστική διαβούλευση ως μέσον παραγωγής δημιουργικής πολιτικής, γι αυτό συμμετείχαμε αλλά και οργανώσαμε συχνές συσκέψεις και συναντήσεις με πολίτες, πολιτικά πρόσωπα, εκπροσώπους φορέων και άλλων οργανισμών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ωστόσο, δύο σταθμοί της διαδικασίας αυτής πρέπει να τονιστούν:

• Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου η εφαρμογή μιας πρότυπης συστηματικής συνεργασίας με όλους τους Δήμους, τόσο για την στήριξη των αιτημάτων τους, όσο και την προσφορά κάθε βοήθειας με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητας.

• Σε επίπεδο εκπροσώπησης της Περιφέρειάς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεκδικητική αναφορά σε δύο κρίσιμα διαχειριστικής φύσεως για επερχόμενα χρηματοδοτικά πλαίσια:

o την άμεση (χωρίς τη διαμεσολάβηση κεντρικών κρατικών υπηρεσιών) ανάπτυξη σχέσης υποβολής προτάσεων, εγκρίσεων, ελέγχου υλοποίησης κτλ μεταξύ των Περιφερειών με ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου και των αντίστοιχων υπηρεσιών των Διαρθρωτικών Ταμείων.

o Τον ανασχεδιασμό του τρέχοντος, αλλά και το σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων στήριξης που αφορούν την Περιφέρεια μας, με κύριο πυρήνα την ανάπτυξη νέων και τη δραματική βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

Τέλος , κυρίες & κύριοι

Διαμορφώσαμε ένα νέο προσκήνιο.

Ο καθένας μας καλείται να κινηθεί στο συγκεκριμένο προσκήνιο σε όρους δικής του προοπτικής, γιατί μόνο τότε αντλεί τη δύναμη να αγωνιστεί με ιδιαίτερη προσήλωση και ενθουσιασμό.

Εμείς, προτιμούμε ο απλός πολίτης να μας ανακαλεί στη μνήμη του για όσα προσπαθήσαμε παρά για όσα φοβηθήκαμε ή από όσα κρυφτήκαμε.

Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΟΤΣΗ

– Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και υπό την αναδιάρθρωση στο χώρο της Υγείας –Πρόνοιας προεκλίθησαν τέσσερις συνεδριάσεις , μία ανά περιφερειακή ενότητα με συνομιλητές-συνδιαμορφωτές τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα , Προνοιακά ιδρύματα , ιατρικούς συλλόγους, συνδικαλιστικούς φορείς περί την υγεία και άλλους εμπλεκόμενους όπου μετά από εξαντλητική διαδικασία συντάχθηκε ώριμη πρόταση η οποία ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και επεδόθη στο Υπουργείο Υγείας.

– Σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και κατόπιν τεσσάρων συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον ίδιο τον Υπουργό συντάχθηκαν Μνημόνια ( Συμπράξεις) με πιστοποιημένους και έγκριτους φορείς υλοποίησης, για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Έγιναν δύο ανοιχτές συνεδριάσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ , Δήμους , ΚΕΘΕΑ, Ερυθρό Σταυρό, ΕΨΕΠ κ.α) και εξασφάλιση θέσεων εργασίας πεντάμηνης διάρκειας και μάλιστα καταφέραμε να εγκριθούν το μείζον των αιτούμενων θέσεων εργασίας με τα Ιωάννινα και την Άρτα να καταταγούν πανελληνίως πρώτοι .

– Με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό στο χώρο της υγείας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ανοιχτές συνεδριάσεις , μία ανά περιφερειακή ενότητα ,με εταίρους τους Δήμους , Μητροπόλεις ,τις δομές των εξαρτημένων ατόμων (ΟΚΑΝΑ ,ΚΕΘΕΑ κτλ) και καταλήξαμε σε πλήρεις φακέλους οι οποίοι και υπεβλήθησαν στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για δημιουργία Συμβουλευτικών σταθμών σε Άρτα , Πρέβεζα και Θεσπρωτία, ένα βήμα που για πρώτη φορά έγινε σ’ αυτές τις ενότητες.

– Σε επίπεδο ανεύρεσης χώρου για κλειστή κοινότητα ΚΕΘΕΑ υπάρχει μία σοβαρή συζήτηση με το Δήμο Ιωαννιτών και το ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων.

-Κάλυψη των ενοικίων της στέγης της Νυχτερινής Κοινότητας και του Συμβουλευτικού Σταθμού ΚΕΘΕΑ .

-Κάλυψη της ΜΕΡΙΜΝΑΣ, διαθέτοντας το κτίριο του ΄΄Παλλάδιου΄΄, για συνεχή χρονιά.

– Στα πλαίσια των διατάξεων του Καλλικράτη και των προγραμματικών μας δεσμεύσεων πραγματοποιήθηκε συγκρότηση Περιφερειακού Συντονιστικού οργάνου φορέων κοινωνικής φροντίδας με ολοκληρωμένο τον Τομέα ψυχικής Υγείας και με συγκροτημένες αποφάσεις που βγήκαν από αυτήν ήτοι ,α) διάθεση ενός αυτοκινήτου για τη λειτουργία Ψυχιατρικής Μονάδας Άρτας και Πρεβέζης ,β) πρόταση για δημιουργία Παιδοψυχιατρικής κλινικής στο Παν/κό Νοσοκομείο , πρόταση που θα κατατεθεί τεκμηριωμένη και στον Υπουργό Υγείας σε προγραμματισμένη συνάντηση το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

-Σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ παρέχεται υποστήριξη και συνδρομή για συγκρότηση φακέλου στο ΕΣΠΑ στεγών Υποστηριζόμενης διαβίωσης , με την διαδικασία να βρίσκεται στην αναμονή τοπικού ρυμοτομικού και στην συνέχεια η έκδοση οικοδομικής άδειας. Ακόμα έχει υιοθετηθεί πρόταση της Προέδρου για παροχή μέσω τηλεματικής , που ήδη διαθέτει η ΕΛΕΠΑΠ , συμβουλευτικής και συνδρομής στις άλλες μονάδες αποκατάστασης ΑΜΕΑ της Ηπείρου.Η υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας, θα διευθετήσει την υλοποίηση της δράσης.

– Συγκρότηση ομάδας εργασίας από έμπειρους υπαλλήλους και συνεργάτες της Περιφέρειας με στόχευση την συμμετοχή και ανεύρεση προγραμμάτων που αφορούν την απασχόληση , ώστε αν μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας . Στο θέμα αυτό ήδη η ΕΔΑ Ηπείρου συμμετείχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για τα ΤΟΠΣΑ και ήδη έγινε μία συνάντηση με την Ήπειρος ΑΕ και την ΕΔΑ για ολοκληρωμένη διεκδίκηση του προγράμματος. Επίσης σε συνεννόηση με τον Εθνικό οργανισμό μετανάστευσης(ΕΟΜ) που εντέλει ανέλαβε το πρόγραμμα κατάρτισης και επαναπροώθησης των μεταναστών έχουμε δρομολογήσει μία ημερίδα ενημερωτικού χαρακτήρα στην Ήπειρο.

– Στα θέματα της στέγασης δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε στραμμένη την προσοχή μας. Έτσι συνομιλώντας με Δήμους , Μητροπόλεις , εθελοντικές οργανώσεις διαμορφώνουμε τον χώρο του Παλαιού ΕΦΕΤ στο Αεροδρόμιο Κατσικάς και αν μας ζητηθεί ή υπάρξει έκτακτη ανάγκη θα μπορέσουμε να τον διαθέσουμε . Επίσης ρετουσάρουμε κατεστημένη υποδομή στο θέμα της παρασκευής φαγητού , κληρονομιά από το ΕΙΑΠΟΕ. Στο ίδιο αντικείμενο και μετά από συνομιλία με την Μητρόπολη Ιωαννίνων διαθέσαμε τρείς οικίσκους για αποθήκευση ξηρών τροφίμων των συσσιτίων της Περιβλέπτου. Επίσης έχει προγραμματισθεί παράσταση σε βιομηχάνους ξηρών τροφίμων για διάθεση τους σε εμάς, και με συντονισμό από εμάς διανομή σε ανάγκες συσσιτίων όλης της Ηπείρου. Ακόμα με την συνδρομή του στρατού , της 8ης Μεραρχίας ,υπάρχει δέσμευση για κάλυψη εκ του περισσού των τροφίμων των μαγειρείων στα στρατόπεδα της Ηπείρου σε συσσίτια στην περιοχή της Ήπείρου.

-Στον χώρο των κτιριακών υποδομών περί την υγεία, υπάρχει ήδη ανάδοχος για νέο πενταώροφο στο Παν/κό νοσοκομείο της Δουρούτης που θα καλύψει ανάγκες σε νέες κλινικές της Ηπείρου. Η συνδρομή μας στην επίτευξη αυτού του στόχου ήταν καθοριστική.

-Δέσμευση από το υπουργείο Υγείας ένταξης στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, της κατασκευής νέου Νοσοκομείου στην Πρέβεζα.

– Συμμετοχή από όλες τις μονάδες υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου σε ημερίδες – εκδηλώσεις κοινωνικού-υγειονομικού ενδιαφέροντος , ώστε να γίνονται κοινωνοί στοιχείων που κατατίθενται και έπειτα να επιλαμβάνονται την επίλυση τους ( επιστολές , ψηφίσματα για θέματα όπως «βοήθεια στο σπίτι»κτλ).

– Στα πλαίσια της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στην αντιπυρική περίοδο του θέρους 2011, μαζί με την πολιτική προστασία, επιτόπια επόπτευση για τυχόν αντιμετώπιση θεμάτων ανάγκης στο θέμα της μέριμνας.

– Συγκρότηση Περιφερειακής επιτροπής ισότητας με υπογραφή της Χάρτας της ισότητας των δυο φύλων και σύμπραξη με την ΕΨΕΠ στα θέματα της ισότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

– Συμμετοχή στο πρόγραμμα WOOD 3 .

– Σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Ηπείρου και με στόχο την καλύτερη απόδοση της υπηρεσίας τους εδόθη χώρος στην ΔΕΣΕ Ιωαννίνων και στο Διοικητήριο της Περιφέρεις Ηπείρου.

-Ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεργασία με το Δ.Πωγωνίου, για τη σύνταξη μελέτης για την Ειδική Οικονομική Ζώνη, στα όρια του Δ.Π.ωγωνίου με την Αλβανία.

-Εξασφάλιση από μεγάλο Όμιλο, 5 τόνων σχολικού υλικού, τροφίμων, υποδημάτων τα οποία θα διατεθούν σε ιδρύματα της Περιφέρειας Ηπείρου.

-Διάθεση δώρων , στο Ν.Π.Δ.Δ. Αλληλεγγύης, Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου , το κόστος των οποίων καλύφθηκε από επιχειρηματικό όμιλο.

-Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο για σύνταξη μελέτης, για την αποτύπωση-διάρθρωση της αγοράς εργασίας.

Κύριοι συνάδελφοι σε χρόνο εισοδηματικής υστέρησης αλλά και αυξημένων αναγκών των πολιτών, όλα αυτά έγιναν χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα (1)€.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

Οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι στις υπηρεσίες που είχαν την μεγαλύτερη καθημερινή σχέση και επικοινωνία με τον πολίτη , λόγω των αρμοδιοτήτων τους στις άδειες κυκλοφορίας, ελέγχους ΚΤΕΟ ( δημόσιο κα ιδιωτικό ),τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων , τα συνεργεία αυτοκινήτων , τα πλυντήρια αυτοκινήτων , τα παρκινγκ και τους ελέγχους μεικτών κλιμακίων, έχουμε δώσει τα στοιχεία των υπηρεσιών ανα Π.Ε.

Από τα στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών μας προκύπτει ότι περισσότεροι από 40.000 πολίτες , εξυπηρετήθηκαν από τις Δ/σεις μεταφορών και επικοινωνιών για το έτος 2011. Αδειοδοτήθηκε ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ και επεκτάθηκαν δυο ιδιωτικά . Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι εκδόθηκαν περισσότερα απο

 7169 άδειες κυκλοφορίας

 Έγιναν 25041 έλεγχοι ΚΤΕΟ και εισπράχθηκαν περισσότερα από 1.300.000€.

 Πραγματοποιήθηκαν 28257 ελέγχους μεικτών κλιμακίων

 758.039 €, ήταν το ποσό από τα πρόστιμα που επέβαλαν τα μεικτά κλιμάκια.

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο 3 άδειες για πλωτά μέσα στη λίμνη Παμβώτιδα και είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ δόθηκε και 1 νέα άδεια στην Π.Ε. Πρέβεζας για την Αμμουδιά-Πάργα.

Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες της Δ/σης Μεταφορών του Νομού Ιωαννίνων σε νέα ιδιόκτητα κτίρια , με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Η Αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στην υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακής σύγκλισης, τόσο στις ενέργειες όσο και στην ενημέρωση (ημερίδες) των πολιτών, στις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας. Οι Π.Ε Άρτας και Πρέβεζας έχουν ήδη συνδεθεί με ψηφιακό σήμα.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πίστας εξέτασης οδηγών στην Π.Ε Ιωαννίνων και βρίσκεται σε διαδικασία παράδοσης από τον εργολάβο.

Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις ανά Περιφερειακή Ενότητα, στις έδρες τους για τα θέματα μεταφορών, τέθηκαν προβληματισμοί, κατατέθηκαν προτάσεις και δόθηκαν λύσεις σε προβλήματα καθημερινότητας. Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα αεροδρόμια της περιοχής( Ιωαννίνων, Ακτίου) σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για θέματα τουρισμού κ. Σ.Ιωάννου, σε λιμάνια ( Ηγουμενίτσα), στα τελωνεία ( Κακαβιάς- Μέρτζιανης- Μαυροματίου- Ηγουμενίτσας), για καταγραφή δυσλειτουργιών και επίλυσής τους.

Τέλος ανάληψη πρωτοβουλιών έγιναν για θέματα κυκλοφοριακά, που αφορούν τα Τουριστικά λεωφορεία, Υπεραστικά ΚΤΕΛ, Αστικό ΚΤΕΛ και Ταξί, στην Π.Ε Ιωαννίνων, και ακολουθούν πρωτοβουλίες στις άλλες Π.Ε. για αντίστοιχα θέματα.

Οι μεταφορές έχουν σχέση με τους οδικούς άξονες και τον σχεδιασμό τους όπως έχουν αναφερθεί ο Περιφερειάρχης και η συνάδελφος κ. Καλογιάννη.

 

Απολογισμός του Αντιπεριφερειάρχη σε Θέματα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κολόκα

Στα πλαίσια του Νόμου Καλλικράτη 3852/ 2010 και των διατάξεων του Άρθρου 185, σχετικά με τον απολογισμό των πεπραγμένων των Περιφερειακών Οργάνων, παρουσιάζονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παντελής Κολόκας για το έτος 2011.

Ειδικότερα, το πρώτο χρόνο της θητείας του οι σχετικές ενέργειες οργάνωσης, προώθησης και συντονισμού, επεξεργασίας και υποβολής προτάσεων, προγραμματικού σχεδίου και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτές ορίστηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη, συνοψίζονται ανά τομέα δράσης ως εξής:

ΠΑΙΔΕΙΑ:

Συνάντηση με όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στην οποία παρευρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, περί εφαρμογής του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» , στις Περιφέρειες.Ενέργειες στην κατεύθυνση αποτροπής και επανεξέτασης των συγχωνεύσεων των σχολείων Περιφέρειας ΗπείρουΕνέργειες για την ανάκληση απόφασης περί κατάργησης- συγχώνευσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας ΗπείρουΣύσταση Υπηρεσιακής Μονάδας Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ηπείρου Κατάθεση Πρότασης Επαγγελματικών Ειδικοτήτων στα Δημόσια ΙΕΚ της Περιφέρειας Ηπείρου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνοΣυγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής ΚατάρτισηςΕνέργειες για την ανέγερση διδακτηρίου στέγασης του Μουσικού Γυμνασίου ΙωαννίνωνΥλοποίηση του προγράμματος Culture με τίτλο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο – European Rural Almanac. Συμμετοχή σε δύο συναντήσεις με τους εταίρους. (Ισπανία, Γερμανία)Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου στο πλαίσιο των δράσεων προσέλκυσης σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών στην Περιφέρεια Προώθηση του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια»

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

Ένταξη στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ως Πρεσβευτές τουρισμού, των Ηπειρωτών κωπηλατών που θα αγωνιστούν με τα εθνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΛονδίνουΣυμβολή για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του κολυμβητηρίου Ιωαννίνων

Ανακατασκευή και διάθεση της κολυμβητικής Δεξαμενής Ε.Ε.Ε.Ε.Ν. Ιωαννίνων σε αθλητικά σωματεία Συνέργεια με Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και Δήμους για τη διοργάνωση του 17ου Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου με αφετηρία τα Ιωάννινα.Συνέργεια με τον Αθλητικό Όμιλο «Ποσειδών» Ιωαννίνων και το Δήμο για τη διοργάνωση του 5ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Κατάθεση σχεδίου δράσεων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ήπειρο με στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μαςΣυνέργεια με το «Διάζωμα», για την ανάδειξη και αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ