Ήπειρος: Η πρόσκληση για τις “Βιολογικές Καλλιέργειες”

biolo kallie

biolo kallie

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- συμμετοχής στο ΜΕΤΡΟ 11 <<ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ>> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ( Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020.

Στις προκηρυσσόμενες Δράσεις του Μέτρου περιλαμβάνονται :

Α. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.
-Δράση 11.1.1.: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
– Δράση 11.1.2.: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη κτηνοτροφία.

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.
-Δράση 11.2.1.: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
– Δράση 11.2.2.: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία .

Το μέτρο έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά ,που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος , την καλή διαβίωση των ζώων .Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 443 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά η νομικά πρόσωπα η ομάδες φυσικών η νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Α. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 είναι οι <<νεοεισερχόμενοι >> δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας ,σύμφωνα με τον Καν.(EK) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή /και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (OE&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Β. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων , τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας , σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης ,η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-έως 22-02-2017.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου11, υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ( ΥΠΑΑΤ-Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ) ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) .Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organicw16.

Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ , σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης , όπως αυτή έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψήφιου για το έτος 2016.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους ,προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το Μέτρο, περιγράφονται στη πρόσκληση του Μέτρου. Επίσης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της πρόσκλησης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων , στα τοπικά Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ