Δήμος Ιωαννιτών και Περιφέρεια μονοπώλησαν το Interreg

INTERREGΟ Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου, βγαίνουν κερδισμένοι από την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη έργων στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα- Ιταλία, η οποία έγινε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στους τρεις άξονες του προγράμματος, τα σημαντικότερα έργα που εντάχθηκαν είναι αυτά του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ σε άλλες παρεμβάσεις μετέχουν ακόμη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τις λίγες φορές όπου στο Interreg εντάσσονται έργα υποδομών κι όχι άυλες δράσεις όπως κατά βάση συνέβαινε στο παρελθόν.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε καμία άλλη πρόταση από την πληθώρα που είχε κατατεθεί από τους υπόλοιπους δήμους όπως κι άλλους φορείς της Ηπείρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που εντάχθηκαν ανέρχεται στα 27,2 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός των έργων που εντάσσονται από την Ήπειρο ανέρχεται στα 5,5 εκατομμύρια.

Αναλυτικά:

Εντάσσονται πέντε έργα του Δήμου Ιωαννιτών με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια

Δύο έργα της Περιφέρειας Ηπείρου με προϋπολογισμό 2,04 εκατομμύρια

Δύο έργα του Πανεπιστημίου με προϋπολογισμό 568 χιλιάδες

Ένα του Επιμελητηρίου με 200 χιλιάδες

Ένα του ΤΕΙ με 336 χιλιάδες

Κι ένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με 246 χιλιάδες ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι επιδόσεις συνολικά της περιοχής δεν είναι καλές, καθώς μεγάλο μέρος προτάσεων απορρίφθηκε ενώ και σε σύγκριση με τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά είναι σαφώς σε μειονεκτική θέση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ