Ημερίδα για την ευφυή στάθμευση στα Γιάννινα

Την πρώτη ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λειτουργία του συστήματος ευφυούς στάθμευσης διοργανώνει ο δήμος Ιωαννιτών.

Το έργο με την ονομασία Motivate Med” (https://motivate.interreg-med.eu/) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.

Στο πλαίσιο ταυ προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε για τον Δήμο Ιωαννιτών διαμορφώνεται σε 165.950,00 € εκ των οποίων το 85% ήτοι: 141.057,5 € αποτελεί την κοινοτική συμμετοχή και το 15% ήτοι 24.892,5 € την εθνική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου MOTIVATE MED ανέρχεται σε 1.927.608,75 €.

Το MOTIVATE προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του.  Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE MED είναι οι πολίτες να συμμετέχουν από κοινού με τους αρμόδιους φορείς και να καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες.

Οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων, πιλοτικών δράσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Ταυτόχρονα, καθιστούν τον πολίτη συμμέτοχο στην αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων και τον βάζουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού νέων δράσεων.

Για την πόλη των Ιωαννίνων, το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής e-parking στο κέντρο της πόλης και στη δημιουργία πλατφόρμας για το συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησή του από του πολίτες.

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): https://www.motivate.imet.gr/

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις έξι το απόγευμα στα Παλιά Σφαγεία.

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ