Ηλεκτρονικοί οι φάκελοι στην Ογκολογική

Μία επίπονη και χρονοβόρα προσπάθεια, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών κλινικής διαχείρισης των ασθενών της Ογκολογικής Κλινικής, ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Οι ασθενείς με νεοπλασίες που παρακολουθούνται σε Ογκολογικές κλινικές είναι χρόνιοι ασθενείς, οι θεραπείες και νοσηλείες των οποίων πρέπει να καταχωρούνται με ακρίβεια στον ιατρικό τους φάκελο, αφού από αυτές εξαρτάται και η πορεία και το είδος της θεραπείας τους.

Ο ιατρικός φάκελος κάθε ασθενή, στα περισσότερα Νοσοκομεία είναι έντυπος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της συχνής αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών, της χρήσης του και της ασφαλούς διατήρησης του σε χώρους των Νοσοκομείων.

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ήταν η ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου για τους Ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε μετά από επίπονες προσπάθειες πολλών μηνών, σε απόλυτη συνεργασία της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, της Υπ. Πληροφορικής του Νοσοκομείου και της εταιρείας Πληροφορική Ελλάδος, που έχει αναπτύξει το Πληροφοριακό Σύστημα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως σημειώνει ο αναπληρωτής διοικητής Κωνσταντίνος Χολέβας, είναι το πρώτο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας, το οποίο έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό Ογκολογικό Φάκελο Υγείας για τους ασθενείς του, ο οποίος δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά είναι πλήρως ενταγμένος στις ψηφιακές διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος κλινικής διαχείρισης ασθενών του Νοσοκομείου.

Το σύστημα πληρεί όλα τα πρότυπα ασφαλείας, λειτουργεί σε περιβάλλον private cloud, με καταχώρηση των δεδομένων σε πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους για λόγους ασφάλειας, παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και εκτός Νοσοκομείου και είναι απόλυτα συμβατό τόσο με τις αρχές της διασυνδεσιμότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, όσο και με τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων (GDPR).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ