Ηλεκτροφωτισμός στον Κατσικά, ανάδοχοι άλλων έργων

Με αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, μεταξύ άλλων ανέδειξε οριστικούς και προσωρινούς αναδόχους, ενέκρινε δημοπρατήσεις και τη διάθεση πιστώσεων για έργα και προμήθειες.

Στα έργα περιλαμβάνεται ο ηλεκτροφωτισμός της οδού η οποία διέρχεται έμπροσθεν του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Κατσικά, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα, στις δε προμήθειες περιλαμβάνεται μια ακόμη παραγγελία για υγειονομικό υλικό (μάσκες) το οποίο θα διανεμηθεί  σε Υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά:

  • Αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:

             «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500 €. Ανάδοχος Στ. Θεοδωρόπουλος.

             «Αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000 ευρώ.

             «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας – όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000 €. Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ

             «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000 €. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

  • Αναδείχτηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

             «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000 €.Ανάδοχος: Π. Παπαδημητρίου και ΣΙΑ Ο.Ε.

             «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού € 400.000. Ανάδοχος: Χρ. Αλυμάρας.

  • Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για τις δημοπρατήσεις των έργων

             Συντήρηση, συμπλήρωση, αποκατάσταση πρασίνου (καθαρισμός βλάστησης),  στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

             Συντήρηση, συμπλήρωση, αποκατάσταση πρασίνου (καθαρισμός βλάστησης),στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (καθαρισμός βλάστησης)προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

             Άμεση αποκατάσταση  συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων με πτερυγότοιχων γέφυρας Σαραντάπορου ποταμού, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

             Εκμίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιάνι») και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021.

             Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τεριαχίου Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού 39.773 ευρώ.

             Επισκευή αρδευτικής διώρυγας Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικού, προϋπολογισμού 30.974 ευρώ.

  • Εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων για τις παρακάτω παρεμβάσεις:

             Το ποσό των 24.800 ευρώ, για την προμήθεια νέας ποσότητας μασκών στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

             Το ποσό των813.596,54 ευρώ για τη μεταφορά  του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός Σταύρου Νιάρχου».

             Το ποσό των 18.600 ευρώ για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ