Η Σύγκλητος ζητά μέτρα για στέγαση και μετακίνηση των φοιτητών!

Τα προβλήματα στέγασης και μετακίνησης των φοιτητών αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και στις αποφάσεις που ελήφθησαν αναφέρθηκε ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και οι Αντιπρυτάνεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Σύγκλητος βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών τόσο για τα θέματα στέγασης όσο και μετακίνησης με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση λήψη μέτρων. Σχετικά με την παλιά εστία, στη Δομπόλη, ζητά από το Ίδρυμα Νεότητας στο οποίο ανήκει, να επανέλθει το παλιό καθεστώς στη σίτιση των φοιτητών που διαμένουν.

Προτείνει το κόστος του σιτηρεσίου από 1,8 ευρώ ανά ημέρα να αυξηθεί σε 3,60 ευρώ για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παράλληλα αποφάσισε να θέσει το θέμα της διαχείρισης της σίτισης των φοιτητών από τα ίδια τα Ιδρύματα, έξω από τους αναδόχους, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας του προσφερόμενου σιτηρεσίου. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει ειδική εισήγηση στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων.

 Όσον αφορά στις συνθήκες διαμονής των φοιτητών στις Εστίες της Πανεπιστημιούπολης, τις Εστίες στη Δομπόλη και στα ξενοδοχεία της πόλης, η Διοίκηση θα αναλάβει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται στην κατεύθυνση της υγιεινής και ασφάλειας των φοιτητών.

Το πρόβλημα της μετακίνησης των φοιτητών και του κόστους του εισιτηρίου έχει εξελιχθεί σε μόνιμο τα τελευταία χρόνια.

Η Σύγκλητος ζητεί τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

– Την καθιέρωση μειωμένου εισιτηρίου από το 1,8 € ανά διαδρομή που ισχύει σήμερα.

– Την αύξηση των δρομολογίων σε ώρες αιχμής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να μην εμφανίζεται το φαινόμενο φοιτητές να χάνουν εξετάσεις και μαθήματα λόγω έλλειψης διαθέσιμων λεωφορείων.

– Την υιοθέτηση δωρεάν μετακινήσεων για όλους τους φοιτητές στις χρονικές ζώνες 8.00 -9.30 π.μ. και 17.00 -18.00.

– Τη θέσπιση της δωρεάν μετακίνησης των φοιτητών που διαμένουν στην Εστία της Δόμπολη και σε ξενοδοχεία της πόλης.

Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται να καταθέσει πρόταση για τη θέσπιση μοντέλου σταθερού και προκαθορισμένου κόστους για κάθε δρομολόγιο από το κέντρο της πόλης στην Πανεπιστημιούπολη.

Τέλος, η Σύγκλητος ζητεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να δεχθούν τα αιτήματα επανεξέτασης των φοιτητών, που έχασαν εξετάσεις τη Δευτέρα 28-1-2019 εξαιτίας της έλλειψης μεταφορικού μέσου από πλευράς Αστικού ΚΤΕΛ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ