Η Σύγκλητος για τους εισακτέους και την Ελάχιστη Βάση

panepistimio eisodos

Το θέμα των εισακτέων φοιτητών και τις βάσεις εισαγωγής συζήτησε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Σύγκλητος σημειώνει ότι η εφαρμογή της ΕΒΕ έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό πάνω από 18.000 υποψηφίων εκτός του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου, αποστερώντας σημαντικό αριθμό φοιτητών από Τμήματα των Περιφερειακών κυρίως Πανεπιστημίων που διαθέτουν τη στελέχωση, τις υποδομές και τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, οδηγώντας τα σε μαρασμό.

Για μία ακόμη φορά κατά τα τελευταία 15 χρόνια, οι προτάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών που δύνανται να εκπαιδεύσουν τα Τμήματα, δεν λαμβάνονται υπόψη, δημιουργώντας πρόβλημα σε επίπεδο σπουδών. 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων και με την εφαρμογή της ΕΒΕ, έχει 450 θέσεις κενές, οι οποίες αφορούν 4 Τμήματα.

Το ποσοστό των κενών θέσεων ανέρχεται σε 10,80%, που είναι κατά πολύ χαμηλότερο μεταξύ των Περιφερειακών Πανεπιστημίων της χώρας.

Το αποτέλεσμα αυτό πλήττει κυρίως τα Τμήματα Γεωπονίας (Άρτα) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα), στα οποία όμως ο αριθμός των εισακτέων έχει περιορισθεί δραματικά.

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι τα Τμήματα αυτά που αποτελούν στρατηγική επιλογή ανάπτυξης του Ιδρύματος, αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου, θα λειτουργήσουν κανονικά και θα ληφθούν όλες εκείνες οι αποφάσεις και δράσεις για τη στήριξη και την αναβάθμιση της λειτουργίας ώστε να αποκτήσουν την ελκυστικότητα που απαιτείται σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Όσον αφορά την ΕΒΕ, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από διεξοδική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα δεδομένα που δημιούργησε η εφαρμογή της ΕΒΕ στα επιμέρους Τμήματα, υπέβαλε για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 νέους συντελεστές εισαγωγής σύμφωνα με τις υποβληθείσες προτάσεις των οκτώ  Τμημάτων, διατήρησε τους συντελεστές κάτω του 1,00 για εννέα  Τμήματα και ενέκρινε τον συντελεστή 1,00 για όσα Τμήματα δεν υπέβαλαν συντελεστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ