Οι περικοπές διαλύουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

PANEP_IOANNΑπαγόρευση και για τη χρήση του ταμειακού υπολοίπου

Μετέωρη καθίσταται η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξαιτίας των συνεχών περικοπών πόρων. Η δραματική μείωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συνδυασμό με τις πρόσθετες και αυθαίρετες περικοπές στο ταμειακό υπόλοιπο όπως και της απαγόρευσης χρήσης αυτού κατά το τρέχον οικονομικό έτος απειλούν την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του Ιδρύματος.

Αυτό επισημαίνεται και σε ψήφισμα της Συγκλήτου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη σχετική συνεδρίαση και τη συζήτηση που έγινε επί των οικονομικών θεμάτων.

Οι περικοπές αυτές, τονίζεται, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παροχή φοιτητικής μέριμνας προς τους φοιτητές του Ιδρύματος και τις οικογένειές τους που πλήττονται και δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

Με βάση τις περικοπές και απαγορεύσεις, ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπολείπεται ως προς το ποσό των 3.277.000 ευρώ ώστε το Ίδρυμα να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αφορούν τη σίτιση των φοιτητών, τη θέρμανση, το ρεύμα, το τηλέφωνο και τις υποχρεώσεις προς τη Ζάππειο Φοιτητική Εστία. Οι δραματικές αυτές συνθήκες θίγουν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του Ιδρύματος και δημιουργούν συνθήκες απαξίωσης και διάλυσης του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Τέλος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη διαφωνία για τις σχεδιαζόμενες μισθολογικές περικοπές των μελών ΔΕΠ και των εργαζομένων, τη μη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για τις θέσεις διδασκόντων με Π.Δ. 407/80 και το μη διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΕΠ και δεν αποδέχεται την ποινικοποίηση της άποψης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου απευθυνόμενη προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τους καλεί να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Ιδρύματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ