Η Περιφέρεια τα χρήματα, οι Δήμοι το προσωπικό και ο ΑΣΔΑ.. την καλή του θέληση!

sma zitsas

Μία ακόμη προσπάθεια για να τεθούν σε λειτουργία οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης ξεκινά από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Περιφέρεια καταθέτει προς έγκριση, την Οικονομική Επιτροπή της Δευτέρας, επτά προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της ίδιας, των Δήμων και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Τα τρία μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν για την λειτουργία των ΣΜΑ τουλάχιστον στη δοκιμαστική περίοδο ενώ οι προγραμματικές θα πρέπει να εγκριθούν από τους Δήμους και την διοίκηση του ΑΣΔΑ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται η Περιφέρεια βάζει τα χρήματα, οι Δήμοι το προσωπικό και ο ΦΟΔΣΑ… την καλή του θέληση.

Συγκεκριμένα:

Οι Δήμοι θα πρέπει να διαθέσουν το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με την ΥΓΟΣ και τις ανακύπτουσες ανάγκες και να συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει ο κόστος των καυσίμων, λιπαντικών και τυχόν φθορών από τη συνήθη χρήση μετά την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των απορριμματοφόρων τύπου hooklift που θα διενεργούν τη μεταφορά των ΑΣΑ από τον ΣΜΑ στη ΜΕΑ, ενώ θα συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε τρόπο κατά τη δοκιμαστική λειτουργία στη συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, όπως προβλέπεται στις υποχρεώσεις του στο άρθρο 2 της από 24/11/2015 Προγραμματικής Σύμβασης, να παρακολουθεί τη δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να αποκτήσει  τεχνογνωσία στη λειτουργία των ΣΜΑ και να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί στα δύο άλλα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη.

Επίσης θα συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η πρώτη αντίδραση πάντως ήρθε από τη Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Ιωαννιτών η οποία επιτίθεται στη Δημοτική Αρχή, σημειώνοντας πως ο Δήμος αδυνατεί να παρέχει τις δικές του υπηρεσίες στην καθαριότητα από τη μία και από την άλλη αναλαμβάνει να δώσει προσωπικό στην Περιφέρεια και τον ΦΟΔΣΑ για να μην επιβαρυνθούν με προσλήψεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ