Η Κόκκινη Εκκλησιά ανακτά την αίγλη της

KOKKINH_EKKLHSIAΜέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκτελούνται στην Κόκκινη Εκκλησιά, ένα από τα πιο εντυπωσιακά βυζαντινά μνημεία της Ηπείρου. Μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων υλοποιήθηκε μέσα στο 2011 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Πίνδος και με την επίβλεψη της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Την πορεία των εργασιών παρουσίασε η προϊσταμένη της Εφορείας Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, η οποία στη διάρκεια εκδήλωσης αναφέρθηκε στο σύνολο των παρεμβάσεων που γίνονται στην περιοχή.

Στην Κόκκινη Εκκλησιά κατεδαφίστηκε ο νεωτερικός νάρθηκας, καθαιρέθηκαν οι περιμετρικές δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση και στη στέψη των τοίχων με αδιατάρακτη κοπή, απομακρύνθηκαν τα νεωτερικά κονιάματα και επιχρίσματα και συμπληρώθηκαν – αποκαταστάθηκαν με παραδοσιακά συμβατά υλικά.

Μετά την αποξήλωση των επιχρισμάτων για την εξυγίανση της τοιχοποιίας αποκαλύφθηκαν και αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους μορφή όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία στο εσωτερικό του ναού, τα οποία είχαν αλλοιωθεί από τις επεμβάσεις. Κατασκευάστηκε νέα στέγη με ειδική μόνωση και κάλυψη από πλακοειδείς τοπικούς λίθους και στις κόγχες μετά την αφαίρεση της νεωτερικής κάλυψης από πλάκα σκυροδέματος με διαμόρφωση και συμπλήρωση των λίθινων γείσων. Το δάπεδο αποκαταστάθηκε με ακανόνιστες τοπικές λιθόπλακες. Πραγματοποιήθηκε κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, περιμετρική πλακόστρωση εξωτερικά του ναού με διαμόρφωση κλίσεων για τα νερά της βροχής και τοποθέτηση υποδομής για ηλεκτροφωτισμό.

Η Κόκκινη Εκκλησιά στην τοποθεσία «Τέμπλες» του οικισμού Ασφακερό και αποτελεί μετόχι της μονής Παναγίας Ροβέλιστας, αφιερωμένο στην Παναγία με την επωνυμία Κόκκινη Εκκλησιά. Ο ναός στην αρχική του μορφή ήταν μονόκλιτος τρίκογχος με πεντάπλευρους χορούς και αψίδα ιερού, στεγασμένος με ξύλινη δίρριχτη στέγη που καλυπτόταν αρχικά με λιθόπλακες. Χρονολογείται σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή που βρίσκεται εντοιχισμένη στη νότια εξωτερική τοιχοποιία του ναού το έτος 1611/12. «+ΕΤΟΥC ΖΡΚ (7120-5509/8=1611/12) ΠΑΝΙΚΟΔΟΜΙΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ / ΤΙC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΔΙΑ ΚΟΠΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΚΛΙΤΟΥ / ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΙΑ CΗΝΔΡΟΜΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ» Το αρχικό ασβεστοκονίαμα στην εξωτερική τοιχοποιία διασώθηκε σε αρκετά σημεία και είναι ροδόχρωμο λόγω της προσθήκης κεραμάλευρου.

Η εντύπωση που δημιουργούσε το έγχρωμο αυτό κονίαμα φαίνεται ότι έδωσε και την ονομασία στο ναό Κόκκινη Εκκλησιά.

Ο ναός είχε υποστεί αρκετές επεμβάσεις στο παρελθόν που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή η οποία όμως αποκαθίσταται με τις εργασίες που γίνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ