Η γραφειοκρατία αντίπαλος της έρευνας

DNAΟι ερευνητές που αναζητούν χρηματοδότηση από την ΕΕ εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με υπερβολική γραφειοκρατία, επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

 Στην έκθεση το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ακόμη ότι οι διαδικασίες του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα διαρθρώνονται μεν με γνώμονα τη διασφάλιση της επένδυσης των χρηματοδοτικών πόρων σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλής ποιότητας, επικεντρώνονται, ωστόσο, λιγότερο στην αποδοτικότητα. Για το λόγο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης καλύτερων εργαλείων διαχείρισης των επιχορηγήσεων, την ανακατανομή των ανθρώπινων πόρων, τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και την προσαρμογή του μοντέλου δημοσιονομικού ελέγχου στον κίνδυνο σφαλμάτων. Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο καλύπτει την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός προϋπολογισμός του υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Στην έκθεση υπογραμμίζεται επίσης ότι το μοντέλο δημοσιονομικού ελέγχου του 7ου Προγράμματος δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο σφαλμάτων. Αυτό σημαίνει ότι συχνά οι ερευνητές υπόκεινται σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ελέγχων.

«Η υψηλής ποιότητας έρευνα είναι στοιχείο καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης και η Επιτροπή κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε το μέλος του Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση Λαντισλάβ Μπάλκο. «Ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις που ασκούνται επί του προϋπολογισμού της ΕΕ αυξάνονται όλο και περισσότερο, η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει σε εξορθολογισμό της διαχείρισης του προγράμματος-πλαισίου. Εάν εφαρμόσει τις συστάσεις μας, η Επιτροπή όχι μόνο θα βελτιώσει την αποδοτικότητά της, αλλά και θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση των ερευνητών συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω επιτυχία του προγράμματος-πλαισίου», τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης.

 Παράλληλα, το Συνέδριο διαπίστωσε ότι το υπερβολικά πολύπλοκο νομικό πλαίσιο δυσχεραίνει την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών και η Επιτροπή δεν απέδειξε επαρκώς ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται από τη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα επενδύσεις που υπερβαίνουν σε ύψος αυτές που οι δικαιούχοι θα πραγματοποιούσαν και χωρίς δημόσιους πόρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ