Οι εγκύκλιοι Ρέππα για εφεδρεία και βαθμολόγιο

dimosioΗ διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο, που θα επηρεάσει και τις αποδοχές τους καθώς θα ενταχθούν, σε δεύτερη φάση, και στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εφεδρεία και η αναμόρφωση του κράτους με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων και φορέων του Δημοσίου, περιγράφονται λεπτομερώς σε πέντε εγκυκλίους τις οποίες υπέγραψε τη Δευτέρα ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας.

Με τις ίδιες εγκυκλίους η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Δημοσίου αφήνει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο απολύσεων με την κατάργηση των οργανικών θέσεων οι οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν είναι αναγκαίο να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα στις εγκυκλίους αποσαφηνίζεται ότι η ένταξη περίπου 30.000 υπαλλήλων στο καθεστώς της εφεδρείας, θα γίνει με διαδικασίες εξπρές, καθώς εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του «πολυνόμου» του υπουργείου Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι σχετικές διαδικασίες, μ΄αλλα λόγια, θα έχουν τελειώσει ως τις 27 Νοεμβρίου 2011.

Στις εν λόγω εγκυκλίους μάλιστα δεν περιγράφονται μόνον τα κριτήρια για την ένταξη των υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ή σε καθεστώς εφεδρείας, αλλά και οι διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι διοικήσεις των οργανισμών και οι διευθύνσεις προσωπικού για την κατάρτιση των σχετικών καταλόγων. Παράλληλα, δίνεται και συγκεκριμένος κατάλογος των υπό συγχώνευση η κατάργηση οργανισμών του Δημοσίου, το προσωπικό των οποίων θα τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας.

Αναφορικά με το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο θα ενταχθεί το μόνιμο προσωπικό του «στενού» δημόσιου τομέα επισημαίνεται ότι σ’ αυτό θα ενταχθούν οι υπάλληλοι οι οποίοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 συμπληρώνουν κατ΄ ελάχιστον τριανταπέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και τουλάχιστον το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, ήτοι όσοι υπάλληλοι κατά την δημοσίευση του «πολυνόμου» διανύουν τουλάχιστον το πεντηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας και έχουν κατ΄ ελάχιστον τριάντα τρία έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι όσοι υπάλληλοι κατά τη δημοσίευση του νόμου έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει ήδη τριάντα πέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου για την εργασιακή εφεδρεία. Κατά συνέπεια οι εν λόγω υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2011. Για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.3528/2007.

Από την άλλη πλευρά, ξεκινά και η διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς. Ετσι, όλες οι διοικήσεις θα πρέπει να υπογράψουν άμεσα τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης με βάση τα χρόνια υπηρεσίας των υπαλλήλων. Η διαδικασία αυτή-σε δεύτερη φάση-, θα ολοκληρωθεί με την ένταξη των υπαλλήλων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια που θα προκύψουν

κατ΄εφαρμογήν του νέου μισθολογίου. Γι΄αυτό το λόγο, μάλιστα, όπως επισημαίνεται, θα υπάρξει και ειδική εγκύκλιος από το υπουργείο Οικονομικών.

Αποσαφηνίζεται, πάντως, ότι η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για βαθμολογική ή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την 1η Νοεμβρίου 2001, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του κράτους η κυβέρνηση προχωρεί και στην κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων όλων των φορέων του Δημοσίου. Στην περίπτωση που οι κενές θέσεις προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά κλάδο/κατηγορία το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ