Η ALFA WOOD GROUP AEBE ζητά προσωπικό

alfa wood

Η  Βιομηχανία  ξύλου  ALFA WOOD GROUP AEBE  με εδρα το  7  χιλ Γρεβενών –Μαυραναίων στα  Γρεβενά , ζητά   μόνιμο προσωπικό  για τη στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος του εργοστασίου:

   Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ  με τα κάτωθι προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα παραγωγής-συντήρησης βιομηχανίας
 • Γνώσεις σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, συστήματα μεταφοράς, δίκτυα θέρμανσης, ατμού, βιομηχανικού αέρα.

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς
 • Γνώσεις της αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού-ανταλλακτικών
 • Γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου με χρήση AUTOCAD και λοιπών προγραμμάτων Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Έως 35 ετών

       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ  με τα κάτωθι προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα παραγωγής-συντήρησης βιομηχανίας
 • Γνώσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ,βιομηχανικούς αυτοματισμούς, προγραμματισμό PLC, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώσεις σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, συστήματα μεταφοράς,εγκαταστάσεις θέρμανσης, ατμού, βιομηχανικούαέρα.
 • Γνώσεις της αγοράς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού-ανταλλακτικών
 • Γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου με χρήση προγραμμάτων Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Έως 35 ετών

      Πρακτικός Μηχανικός – Ηλεκτροσυγκολλητής  με τα κάτωθι προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε τμήμα συντήρησης βιομηχανίας
 • Γνώσεις και εμπειρία συντήρησης  σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, συστήματα μεταφοράς, εγκαταστάσεις  θέρμανσης, ατμού, βιομηχανικού αέρα.
 • Επιθυμητή η πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

Αποστολή  βιογραφικών στο mail : awpindos@alfawood.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 24620 83620

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ