Για 60 χρόνια η παραχώρηση των λιμανιών

Στο σφυρί τα περιφερειακά λιμάνια, μεταξύ αυτών και της Ηγουμενίτσας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας μάλιστα με σχετική τροπολογία προχώρησε στην αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου για την παραχώρηση.

Συγκεκριμένα, στα 60 έτη, αντί των 50 που προβλέπεται σήμερα, ορίζεται η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των 10 Οργανισμών Λιμένων (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας) που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ώστε «οι υπο-παραχωρήσεις να δύναται να έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που να αυξάνει και να μεγιστοποιεί το επενδυτικό ενδιαφέρον».

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροπολογία παρατείνεται ισόχρονα με την κύρια παραχώρηση και η διάρκεια των συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων των εν λόγω Οργανισμών Λιμένος ΑΕ που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των υπο-παραχωρησιούχων.

Ακόμη, παρέχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα σύναψης μίας ή περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή διαδοχικών συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Οργανισμών Λιμένος ΑΕ.

Κατά την έκδοση της σχετική ΚΥΑ, για τον προσδιορισμό του ακριβούς ύψους του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος ΑΕ, που προβλέπεται σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης, λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) των υπο-παραχωρούμενων και μη επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών, καθώς και οι προβλεπόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της υπο-παραχώρησης.

Τέλος, καταργείται η δυνατότητα υπέρβασης του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους (5%), που επιβάλλεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, υπέρ των Οργανισμών Λιμένος ΑΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ