Φ. Ευαγγέλου: Εξηγεί το «ναι» στα LED

Με μία αναλυτική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο δημοτικός σύμβουλος Φίλιππος Ευαγγέλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο Φίλιππος Ευαγγέλου διαφοροποιήθηκε για δεύτερη φορά από την παράταξή του «Ιωάννινα 2023» σε σοβαρό θέμα που απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο.

Αυτή την φορά ο κ. Ευαγγέλου υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί ένα σημαντικό και καινοτόμο έργο που αφορά το σύνολο των δημοτών του Δήμου Ιωαννιτών και παραθέτει τους επτά άξονες που καθόρισαν την θετική του ψήφο:

1.Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών στις 29 Οκτωβρίου 2019 τόσο εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος όσο και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων  της παράταξης μου «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023» ΥΠΕΡψηφίσαμε το θέμα ημερησίας διάταξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών». Αξίζει να σημειωθεί ότι για να ψηφίσω ΥΠΕΡ στο παραπάνω θέμα έλαβα υπόψη τόσο την αναλυτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό με αριθ. 25/2019/21-10-19 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής)  όσο και τη διαλογική συζήτηση του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με επιστέγασμα την έγκριση της απόφασης (542/29-10-2019) στα εξής τρία σημεία:

 1. Η αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού να καλύψει το σύνολο της έκτασης του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Το έργο να υλοποιηθεί με μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, με ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) ή με ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα).

iii. Να αξιοποιηθεί ο μηχανισμός ELENA – European Local EΝergy Assistance (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα) που ήδη υποστηρίζει αντίστοιχα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση της παρέμβασης

 1. Μελετώντας διεξοδικά:

α. την εισήγηση (05/05/20) του αντιδημάρχου οικονομικών, κ. Βάββα

β. την επιτελική σύνοψη της μελέτης «περί αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού Δ. Ιωαννιτών»

γ. την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου

δ. την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμός 319/2020/5-5-20) για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης,

καθίσταται σαφές ότι εφαρμόζεται και διευρύνεται η απόφαση των τριών σημείων που ΥΠΕΡ – ψήφισα και ΥΠΕΡ – ψηφίσαμε ως παράταξη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2019.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι:

 • αναβαθμίζεται ο οδοφωτισμός σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με αποτέλεσμα να υλοποιείται στην πράξη η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των δημοτών και η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, γεγονός που αποτελούσε βασική προεκλογική αρχή της παράταξης μου «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023»
 • το έργο υλοποιείται με μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα με ΣΕΑ που αποτελεί μια ειδική μορφή ΣΔΙΤ, η οποία αξιοποιείται σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, σε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στην επιτελική σύνοψη της μελέτης, κατόπιν πολυκριτιριακής ανάλυσης, ανάλυσης ευκαιριών και άλλων μεθοδολογιών έγινε συγκριτική ανάλυση των διατιθέμενων μοντέλων χρηματοδότησης του έργου με αποτέλεσμα να επιλεγεί η ΣΕΑ ως η πλέον συμφέρουσα λύση για τον Δήμο. Αξίζει να επισημάνω ότι η υλοποίηση έργων με ΣΔΙΤ ή ΣΕΑ αποτελούσε κυρίαρχο, βασικό κορμό του προεκλογικού προγράμματος και των προεκλογικών δεσμεύσεων της παράταξης μου «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023»
 • αξιοποιείται ο μηχανισμός ELENA (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα). Πρόκειται για εργαλείο παροχής Τεχνικής Βοήθειας της ΕτΕπ (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στοχεύει στην κινητοποίηση πόρων για δράσεις αειφόρου ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου και ήδη υποστηρίζει αντίστοιχα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με Δήμους, τα οποία σχεδίασε και υλοποίησε η επικεφαλής της παράταξής μου «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023» ως Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Ηπείρου τις περιόδους 2010 – 2015 και 2015 – 2019
 1. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι πρόκειται για ένα σημαντικό, σύγχρονο και καινοτόμο έργο με τεχνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα τόσο σε επίπεδο Δήμου Ιωαννιτών και Περιφέρειας Ηπείρου όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Ιωαννιτών να αλλάξει τα 17.624 υφιστάμενα φωτιστικά σώματα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών με σύγχρονους λαμπτήρες LED. Δίνεται οριστική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα φωτισμού, χωρίς καμένες λάμπες και ημιφωτισμένες περιοχές. Γενικότερα, το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων του Δήμου Ιωαννιτών και γενικότερα της Περιφέρειας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και περαιτέρω ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές του αστικού και οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού των εξυπηρετούμενων περιοχών, με πολλαπλασιαστικό θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο Ιωαννιτών και για την Περιφέρεια Ηπείρου.
 2. Με αυτό το μοντέλο που επιλέχθηκε, το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς να προϋποθέτει την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης ή υποχρέωσης από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών. Με άλλα λόγια, δίνεται η δυνατότητα να μην πληρώσουν τίποτε οι δημότες τόσο στη φάση της ωρίμανσης όσο και στη λειτουργία αφού θα υλοποιείται η συντήρησή του για τα επόμενα δώδεκα χρόνια, χωρίς κανένα κόστος για τους δημότες. Πιο συγκεκριμένα, το συμβατικό αντάλλαγμα (δαπάνη Δήμου) θα καλύπτεται πλήρως από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω των Ανταποδοτικών Τελών Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Με άλλα λόγια, η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου και μόνο αφού αυτό παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται άμεσα εκταμίευση πόρων του Δήμου, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονται για άλλους αναπτυξιακούς σκοπούς προς όφελος των δημοτών μας.
 3. Στην εποχή του 21ου αιώνα, οι πολίτες δεν επικροτούν τις μικροκομματικές σκοπιμότητες και τις τακτικές της άγονης αντιπαράθεσης. Αντίθετα, επιζητούν τη συνεργασία για την επίτευξη του κοινού καλού με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους. Μια τέτοια συνεργασία θεωρώ επιβεβλημένη και μπορεί να επιτευχθεί διαμέσω των οργανισμών των δυο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή του οργανισμού πρώτου βαθμού (Δήμος Ιωαννιτών) και του οργανισμού δεύτερου βαθμού (Περιφέρεια Ηπείρου) . Αυτή η δημιουργική συνεργασία υλοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου προς όφελος των δημοτών, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 4. Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την Περιφέρεια Ηπείρου εγγυάται την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε ταχύτατους χρόνους αφού ήδη έχουν ωριμάσει παρόμοια έργα τόσο στην Περιφέρεια όσο και σε άλλους δήμους της Ηπείρου. Εξάλλου, η Περιφέρεια Ηπείρου και η πολιτική της ηγεσία έχει αποδείξει την τελευταία δεκαετία ότι έχει συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην υλοποίηση παρόμοιων έργων γεγονός το οποίο έχει αποτυπωθεί στην πράξη αφού τα απολαμβάνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Ηπείρου αφενός μεν έχει πλήρως στελεχωμένες υπηρεσίες, αφετέρου δε, διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, λόγω και της προηγούμενης εμπειρίας της στην ωρίμανση – σχεδιασμό, δημοπράτηση και υλοποίηση σύνθετων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποστηρίζεται δε ήδη και από εξειδικευμένους συμβούλους, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος ELENA, για τον σκοπό αυτό.
 5. Κλείνοντας, θέλω για μια ακόμη φορά να επισημάνω σε όλους τους τόνους, ότι ένα καίριο σημείο τόσο του προσωπικού μου προεκλογικού προγραμματικού λόγου, όσο και της παράταξής μου, στηριζόταν στη συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, στις περιπτώσεις που ο δημόσιος τομέας αδυνατεί να ανταποκριθεί με ίδια μέσα και φυσικά έχοντας μοναδικό γνώμονα την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέτοια περίπτωση συνεργασίας δημόσιου με ιδιωτικό τομέα ταυτίζεται με το έργο αναβάθμισης του οδικού και αστικού φωτισμού (έργο εξοικονόμησης ενέργειας) που υλοποιείται με μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα με ΣΕΑ που αποτελεί μια ειδική μορφή ΣΔΙΤ αφού συνεργάζεται, συμπράττει ο Δήμος Ιωαννιτών (Δημόσιος Τομέας) με ιδιώτη (Ιδιωτικός Τομέας) κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Τηρώντας, λοιπόν, τις προσωπικές ιδεολογικές και προεκλογικές προγραμματικές μου αρχές συνεχίζω να στηρίζω, και μέσα από αυτή τη ΥΠΕΡ – ψήφιση του θέματος (2), τη συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ