Εξ ανάγκης ενισχυμένοι οι αντιδήμαρχοι στην Πρέβεζα

preveza

Εξ ανάγκης λιγότεροι οι αντιδήμαρχοι στην Πρέβεζα με ενισχυμένες αρμοδιότητες. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος λίγες μέρες μετά την ταραχώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις ανεξαρτητοποιήσεις.

‘Έτσι

•Μεταβιβάζεται στον αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Γιάννη Δαρδαμάνη η εποπτεία και ο συντονισμός του Τμήματος Πολιτισμού.

•Μεταβιβάζονται στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Κώστα Ακρίβη η εποπτεία της συντήρηση του δημοτικού αγροτικού Δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες, η μέριμνα για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του δημοτικού και αγροτικού δικτύου στη Δ.Ε Πρέβεζας, η εποπτεία των εργασιών συντήρησης και η υποβολή σχετικού υπομνήματος όπου θα αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές.

•Ορίζεται ο Γρηγόρης Κουμπής ως αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάτπυξης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται αρμοδιότητες: Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης, η ευθύνη του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, η ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων, εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς, η ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κλπ), η εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την καθαριότητα και ειδικότερα τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας με στόχο την καθαριότητα στην πόλη και τις κοινότητες, η εποπτεία και ο συντονισμός του γραφείου κίνησης, η τέλεση των πολιτικών γάμων, η παρακολούθηση και ο συντονισμός του προγράμματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ