Έτοιμη για τις νέες προκλήσεις η Συνεταιριστική

Έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούνται μετά την έξοδο από το μνημόνιο αλλά και τις αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από την Γενική Συνέλευση η οποία συνέπεσε με τα σαράντα χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος και τα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στρατηγικού επενδυτή ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Τον απολογισμό πεπραγμένων παρουσίασε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κώστας Ζωνίδης, τα οικονομικά μεγέθη ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Τρομπούκης και την προοπτική της ο νέος διευθύνων σύμβουλος Ι. Βουγιούκας.

Με το κλείσιμο του 2018 η Συνεταιριστική Τράπεζα παρουσίασε:

  • Ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάσηκαι αυξημένηρευστότητα με τη συμμετοχή και την καθοριστική στήριξη του Στρατηγικού μας Επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
  • Αύξηση του αριθμού των Συνεταίρων σε περισσότερους από 17.000.
  • Αύξηση του Ενεργητικού τη Τράπεζας στα 251,12 εκατ.€
  • Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων στα 18,71 εκατ.€
  • Αύξηση των Καταθέσεων σε 221 εκ € και των Χορηγήσεων σε 241 εκ €
  • Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση
  • Αύξηση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας
  • Αύξηση των διαθέσιμων σε 52 εκ €
  • Εμφάνιση σημαντικής οργανικής κερδοφορίας3,4 εκ € προ προβλέψεων.
  • Και όλα αυτά με αυστηρή προσήλωση στο Νομικό, Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ κος Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ  τόνισε ότι  ο στρατηγικός επενδυτής απέδειξε έμπρακτα αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Τράπεζας με την καταβολή επιπλέον 6,5 εκ € ότι στηρίζει το όραμα για μια ισχυρή ,ευέλικτη, με πανελλαδική εμβέλεια ΣυνεταιριστικήΤράπεζα και κάλεσε όλους τους ηπειρώτες να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας, στηρίζοντας τη «ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΑ».

Μια Τράπεζα που θα αποτελεί πρότυπο Συνεταιριστικής Τράπεζας και μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά  για τη χώρα μας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ