Εθνική: Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων

e8niki_trapezaΠρογράμματα για την ενίσχυση της ρευστότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και μάλιστα με επιτόκια που ξεκινούν από το 2,93% έχει λανσάρει η Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους.

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν το ΕΤΕΑΝ (συμμετοχή 33,33%), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ – συμμετοχή 100%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤαΕ – συμμετοχή 50%).

Ειδικότερα στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα JEREMIE ενίσχυσης Πολύ Μικρών έως Μεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 60εκ ευρώ, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, έχουν ήδη υπαχθεί περίπου 400 επιχειρήσεις. Το μέγιστο όριο χρηματοδότησης ανά επιχείρηση φτάνει τις 250.000 ευρώ.

Με το πρόγραμμα αυτό Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση επενδύσεων ή με κεφάλαια κίνησης χρονικής διάρκειας 72 μηνών, 6μηνη περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο των τόκων και τελική επιτοκιακή επιβάρυνση που κυμαίνεται από 2,93% έως 4,93%.

Επίσης η Εθνική Τράπεζα έχει ξεκινήσει την υλοποίηση των 3 προγραμμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται δράσεις Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Πράσινης Ανάπτυξης και Θεματικού Τουρισμού καθώς και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Για τη συγχρηματοδότηση Νέων Επιχειρηματιών για επενδυτικούς σκοπούς θα διατεθούν 90εκ ευρώ (στο πλαίσιο του Α.Ν. 3908/2011). Προβλέπεται χρηματοδότηση για ποσά από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση, διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη και περίοδο χάριτος έως 24 μήνες, ενώ το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, λόγω της συγχρηματοδότησης, καθώς διαμορφώνεται στο 4,33%, πλέον της αναλογούσας εισφοράς.

Χρηματοδοτούνται επίσης επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Θεματικό Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, την εφαρμογή τεχνολογιών που συμβάλουν στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης προϊόντων, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων CRM, ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) κλπ, με συνολικά κονδύλια ύψους 150εκατ. ευρώ.

Προβλέπεται χρηματοδότηση από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, διάρκεια αποπληρωμής 5 έως 10 έτη και περίοδο χάριτος έως 24 μήνες, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,67% πλέον της αναλογούσας εισφοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ