Εργασίες στην Αναγνωστοπούλειο Σχολή Διλόφου

Με πίστωση 15.000 ευρώ που ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Ζαγορίου, θα υλοποιηθεί αναγκαία παρέμβαση στο κτίριο της Αναγνωστοπούλειου Σχολής στο Δίλοφο.

Πρόκειται για εργασίες αντιστήριξης, σε τμήμα της τοιχοποιίας, που επείγουν για να αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο διατηρητέο κτίριο και ειδικότερα στην πλευρά που «βλέπει» στην πλατεία του χωριού.

Σχετική αυτοψία είχε γίνει προ ημερών από τον Δήμαρχο Βασίλη Σπύρου, τον αντιδήμαρχο Άγγελο Αρμένη, τον Τοπικό Εκπρόσωπο Αριστοτέλη Τριανταφυλλίδη, την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Μαρία Φιλίππου και την Πολιτικό Μηχανικό της ίδιας υπηρεσίας Δήμητρα Κουσουρή.

Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530  Ηπείρου με ΚΑ 2017 ΕΠ 53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων Αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»(Υποέργο:  Επιχορήγηση Δήμου Ζαγορίου για το έργο «Εργασίες αντιστήριξης Αναγνωστοπούλειου Σχολής στο ∆ίλοφο Ζαγορίου») για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου ο Δήμος Ζαγορίου και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ