Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Δύο νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας προωθεί προς υλοποίηση η Περιφέρεια στην Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτησή τους.

Πρόκειται για τα εξής:

⦁ «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Λούρου – Ενίσχυση αναχωμάτων και επισκευή τεχνικών» προϋπολογισμού 230.000 €.

⦁ «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Κακκάβου και επισκευή υπαρχόντων αναβαθμών» προϋπολογισμού 70.000 €.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε αναδόχους για δύο έργα ασφαλτοστρώσεων στην Π.Ε. Πρέβεζας. Πρόκειται για τα εξής:

⦁ «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000 €. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.

⦁ «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Λούρου», προϋπολογισμού 12.000 € . Ανάδοχος Κων. Κώστας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ