Έργα ανάπλασης σε Πυρσινέλλα και την πέριξ περιοχή

pisrinela

Με ένα έργο ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ο Δήμος Ιωαννιτών έρχεται να παρέμβει στο κέντρο της πόλης.

Σκοπός να δημιουργηθούν νέες υποδομές και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και των πεζών.

Το έργο αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και πλατειών με προϋπολογισμό 600 χιλιάδες ευρώ περιλαμβάνει τις οδούς Πυρσινέλλα, Σμύρνης και Ακαδημίας. Πρόκειται για αστικές οδούς στο κέντρο της πόλης οι οποίες αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα, τόσο λόγω της κυκλοφορίας όσο και εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων υποδομών για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών.

Μέσω του έργου που θα εκτελεστεί διασφαλίζεται τόσο η απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων όσο και η ασφαλής κίνηση των πεζών με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και δημιουργία νέων διαβάσεων.

Όλες οι διαμορφώσεις που θα γίνουν έχουν ως κεντρική στόχευση την απόδοση όσο το δυνατό περισσότερου χώρου για την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.

Αναλυτικά:

Πυρσινέλλα

Οι παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν αφορούν στην διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και στη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στη νότια πλευρά.

Η διατομή περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση διατηρείται ως έχει, ενώ δημιουργούνται τρεις θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

Σμύρνης

Στην παρούσα κατάσταση η οδός είναι μονοδρομημένη και υπάρχει στάθμευση στην δεξιά πλευρά.

Η οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας».

Λόγω της στενότητας της οδού και της πεζοδρόμησής της δεν είναι δυνατή η κατασκευής θέσεων στάθμευσης.

Νεοφύτου Δούκα

Το τμήμα της Νεοφύτου Δούκα που διαμορφώνεται έχει πλάτος μικρότερο των 8m. Δεδομένου πως το πλάτος της οδού είναι μικρό και το εκτός μελέτης τμήμα έχει πλάτος μικρότερο των 6m, η δυνατότητα για στάθμευση είναι ανύπαρκτη.  Η οδός είναι μονοδρομημένη και η ρύθμιση αυτή διατηρείται. Η οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας».

Η διατομή περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25m και πλάτος πεζοδρομίων έως 2,05M στην δεξιά πλευρά και λίγο λιγότερο από 2m στην αριστερή. Δεν υπάρχει καμία θέση στάθμευσης. 

Ακαδημίας

Η μελέτη προβλέπει την διαπλάτυνση πεζοδρομίων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η οδός είναι μονοδρομημένη και η ρύθμιση αυτή διατηρείται. Η οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας».

Λόγω της στενότητας της οδού δεν ήταν δυνατή η δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε καμία πλευρά,  ακόμα και με την χρήση του ελάχιστου επιτρεπόμενου πλάτους των 1,50m για κάθε πεζοδρόμιο. Στην οδό δημιουργούνται τρεις θέσεις στάθμευσης στην περιοχή της διαπλάτυνσης, περίπου 35m από την αρχή της.

Αράπη

Το τμήμα που περιέχεται στην μελέτη αφορά τα πρώτα 12-14m της οδού. Προβλέπεται η διαπλάτυνση του βορινού πεζοδρομίου το οποίο θα ξεπεράσει τα 7m, ενώ το νότιο, το οποίο αποτελεί τμήμα του κοινόχρηστου πράσινου χώρου, δεν θα τροποποιηθεί. Με την παρέμβαση δημιουργείται λωρίδα κυκλοφορίας 3,25m, η οποία χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την αναστροφή των οχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ