Έργα 18 εκατομμυρίων της ΔΕΥΑΙ στο Ταμείο Ανάκαμψης

biologikos

Στη λίστα των «ωφελούμενων φορέων που προκρίνονται για χρηματοδότηση» από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνεται η ΔΕΥΑΙ.

Οι προτάσεις τις οποίες είχε υποβάλει η ΔΕΥΑΙ τον Μάρτιο προκρίθηκαν χωρίς την παραμικρή μείωση του προϋπολογισμού και πλέον ζητείται μια τυπική επικαιροποίηση των Τεχνικών Δελτίων τους η οποία και ψηφίστηκε στο Δ.Σ. της Παρασκευής 14/10/2022.

Τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν είναι τα εξής:

α) «Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων». Το έργο έχει προϋπολογισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ (συν ΦΠΑ) και στόχο έχει την επεξεργασία της λυματολάσπης η οποία παράγεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Σήμερα η ΔΕΥΑΙ πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για την αποκομιδή, επεξεργασία και εναπόθεση της παραγόμενης λυματολάσπης σε κατάλληλους χώρους.

Με την υποβληθείσα πρόταση στόχος είναι η διαχείριση της λυματολάσπης από τη ΔΕΥΑΙ και η παραγωγή υποπροϊόντος το οποίο θα μπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό. Αυτό θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη με τη χρήση μάλιστα πολύ απλών τεχνολογιών όπως αυτή της ηλιακής ξήρανσης μέσα σε ειδικά θερμοκήπια. Η όλη διαδικασία θα γίνεται αυτόματα με πολύ μικρή ανθρώπινη επέμβαση.

β) «Αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων βασικών υποδομών λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων». Το έργο έχει προϋπολογισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ (συν ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:

β1) Την ανάπτυξη αυτόματου συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑΙ με την τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και αντλιών τελευταίας τεχνολογίας. Με τον εκσυγχρονισμό της πλειοψηφίας των αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων της πόλης και τον νέο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα ενιαίου τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού όλων των αντλιοστασίων λυμάτων και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις ανάγκης.

β2) Την αποκατάσταση και αναβάθμιση της λειτουργίας παλαιών μονάδων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των Ιωαννίνων. Ο παλιός βιολογικός της πόλης λειτουργεί επί τριακονταετία ανελλιπώς, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την υλοποίηση του έργου αυτού. Σε συνδυασμό με την επέκτασή του, οι εργασίες της οποίας προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, η πόλη θα αποκτήσει μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων η οποία θα θωρακίσει το περιβάλλον για την επόμενη εικοσαετία τουλάχιστον.

Τα παραπάνω έργα αποτελούν μέρος μόνο του γενικότερου σχεδιασμού της ΔΕΥΑΙ για τη διαχείριση ακαθάρτων στο λεκανοπέδιο ενώ υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί και προτάσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην αντίστοιχη πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης για το πόσιμο νερό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ