Επιστροφή χρημάτων από λάθος πρόστιμα

agrotesΠοσό ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, το οποίο από λάθος είχε επιβληθεί ως πρόστιμο στην Ελλάδα για παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις, θα επιστρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της, η Κομισιόν αναφέρει ότι είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου που ακύρωνε μερικώς το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 2005 για παράτυπες επιδοτήσεις σε αγρότες, κτηνοτρόφους και οπωροκαλλιεργητές.

Η απόφαση αυτή αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών, τις οποίες πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Η ανακοίνωση της Κομισιόν

Η σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει ακριβώς ότι η Επιτροπή θα ανακτήσει 54,3 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ. Στον αναλυτικό πίνακα με τα χρήματα που θα λάβει πίσω – ως καταλογισμούς- από χώρες της ΕΕ, μόνο στην Ελλάδα αναφέρεται ότι θα επιστραφεί το ποσό των 34,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Κομισιόν σημειώνει ότι στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί σήμερα την ανάκτηση συνολικού ποσού 115,2 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο καταβλήθηκε αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη, η δημοσιονομική επίπτωση είναι κάπως χαμηλότερη, ανερχόμενη σε 54,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

•29,8 εκατ. ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση*: 29,5 εκατ. ευρώ) καταλογίστηκαν στο ΗΒ για αδυναμίες στο σύστημα επιβολής κυρώσεων της χώρας και για υλοποιούμενες κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΟΓΠΣ) αναφορικά με την πολλαπλή συμμόρφωση

•27,3 εκατ. ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση*: 0) καταλογίστηκαν στην Ιταλία αναφορικά με καθυστερημένες πληρωμές σε αγρότες

•21,5 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία για τις αδυναμίες στους ελέγχους των ελαιοτριβείων και τη συμβατότητα των αποδόσεων ελαιολάδου

•14,6 εκατ. ευρώ (δημοσιονομική επίπτωση**: 14,5 εκατ. ευρώ) καταλογίστηκαν στις Κάτω Χώρες για ελλιπές σύστημα επιβολής κυρώσεων και απουσία ελέγχου ορισμένων κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΟΓΠΣ) αναφορικά με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών τους πληρωμών. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους κατ’ έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, της έχει δε δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα χρήματα εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα της ΕΕ έχουν δαπανηθεί σωστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ