Επιστολή της ΕΑΣ για τις τιμές στο γάλα

dodoni1Επιστολή με την οποία ζητά τον άμεσο καθορισμό των τιμών γάλακτος κατά την τρέχουσα περίοδο, απευθύνει η ΕΑΣ Ιωαννίνων, προς τη Διοίκηση της Δωδώνης.

Μέχρι σήμερα η διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας δεν έχει κάνει καμία αναφορά στις τιμές, παρότι επικοινωνιακά θέλει να καλλιεργήσει την εντύπωση της πολύ καλής συνεργασίας με τους κτηνοτρόφους.

Η αγωνία στο χώρο είναι μεγάλη κι αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολή της ΕΑΣΙ, στην οποία τονίζεται:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ.Ιωαννίνων το οποίο συνεδρίασε την 23/11/2012 , σαν μέτοχος και συνιδρυτής της ΑΒΓΗ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. αλλά παράλληλα ενεργώντας και για λογαριασμό των κτηνοτρόφων μελών της σας κάνει γνωστό ότι από της ιδρύσεως της η βιομηχανία κατά πάγια τακτική στην έναρξη κάθε γαλακτοκομικής περιόδου η οποία αρχίζει την 1/10 και λήγει στις 30/9 του επομένου έτους, καθορίζει τις τιμές εκκίνησης για την συγκέντρωση γάλακτος καθώς επίσης ανάλογα με τα οικονομικά της αποτελέσματα προβαίνει και στην χορήγηση των τιμών εκκαθάρισης του εισκομισθέντος γάλακτος της προηγούμενης γαλακτοκομικής περιόδου.

Επειδή μέχρι σήμερα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της νέας γαλακτοκομικής περιόδου και δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση , πιστεύουμε όχι ηθελημένα , παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στον καθορισμό των τιμών εκκίνησης καθώς και των τιμών εκκαθάρισης.

Για τον καθορισμό των τιμών γάλακτος βέβαια θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι λόγω της υπέρογκης αύξησης των τιμών των ζωοτροφών η οποία σε συνδυασμό με την μακρά οικονομική κρίση την οποία διέρχεται η χώρα μας έχει σαν αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής να εκτοξευτεί στα ύψη καθώς επίσης να επέλθει μείωση στην παραγωγή γάλακτος, επομένως και μείωση στην εισκόμιση στην βιομηχανία “

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ