Επιστήμονες: Πότε και πώς θα λάβουν τα 600 ευρώ

Υπογράφτηκε και αναρτήθηκε η Δημόσια Πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης το οποίο απευθύνεται στους πληττόμενους από τον κορονοϊό, επιστημονικούς κλάδους της χώρας.

Στην δράση που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ενταχθούν οι 6 βασικοί επιστημονικοί κλάδοι όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών.:

μηχανικοί κάθε ειδικότητας,

οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως,

δικηγόροι (ασκούμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή,

ιατροί κάθε ειδικότητας,

εκπαιδευτικοί και

ερευνητές,

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι επιστήμονες – δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ,το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:

400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής voucher, η οποία θα καταβάλλεται από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου και μετά, ενώ

με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 ευρώ.

H προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου.

Όπως επανέλαβε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, οι επιστήμονες θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ για τον Απρίλιο και από τον Μάιο θα ενταχθούν στον μηχανισμό των 800 ευρώ, εφόσον συνεχίζεται η επέλαση του κορωνοιού. 

Στο μεταξύ, τον Απρίλιο, οι επιστήμονες – δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης :

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

Διαχείριση έργων  (FinancialSpreadsheets/ Xρηματοοικονομική χρήση/Πρακτικές DEVOPS)& Διαδικτυακή Συνεργασία

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές

Τις υπηρεσίες επιστημονικής τηλεκατάρτισης μπορούν να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα  από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) επιπέδου 1 και 2.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 192,96 εκ.€.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.05.2020 και το οικονομικό μέχρι τις 30.07.2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ