Επικεφαλής συντήρησης με έδρα τα Ιωάννινα αναζητά η Ιόνια

nea odos logo

Επικεφαλής Συντήρησης Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός

(Περιοχή Εργασίας: Ιωάννινα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Σ1021

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος είναι υπεύθυνος για όλο το φάσμα εργασιών συντήρησης σε έργα Πολιτικού Μηχανικού και πρασίνου του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. Η έδρα της θέσης θα βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων.

Αρμοδιότητες:

•Εποπτεύει τις ομάδες συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων συντήρησης.

•Επιβλέπει την ποιοτική και ομαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, την παρακολούθηση και την εφαρμογή όλων διαδικασιών ασφαλείας.

•Παρακολουθεί και συντονίζει τους υπεργολάβους συντήρησης, παραλαμβάνοντας και αξιολογώντας την ποσότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών τους.

•Συμβάλλει στην ανάπτυξη και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος.

•Προετοιμάζει τις επίσημες αναφορές με το σύνολο των εργασιών συντήρησης και την πορεία εξέλιξης τους, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

•Οργανώνει τις τεχνικές επιθεωρήσεις του τμήματος σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και ενεργεί προς την αποκατάσταση των ευρημάτων τους.

•Προγραμματίζει, αξιολογεί και εγκρίνει τα αιτήματα για αγορά υλικών και εξοπλισμού συντήρησης των υποδομών, σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές.

•Συμμετέχει σε επιχειρήσεις χειμερινής συντήρησης, επιβλέποντας και συντονίζοντας τον στόλο μηχανημάτων της εταιρείας και των υπεργολάβων.

•Επικοινωνεί όλες τις εταιρικές διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας στις ομάδες ευθύνης του, μεριμνά για την εφαρμογή τους και διασφαλίζει την συμμόρφωση και προστασία των εργαζομένων αναφορικά με αυτές.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Πτυχίο Πολιτικού / Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

•Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διαχείριση Έργου ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

•5-7 έτη εμπειρίας σε:

o             Δημόσια Έργα (Συντήρηση έργων οδοποιίας) ή Κατασκευή Οδικών Δικτύων κατέχοντας εποπτικό ρόλο

o             Διοίκηση Ομάδων στο Πεδίο

o             Διαχείριση Υπεργολάβων

•             Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office

•             Καλή γνώση Autocad & MS Project

•             Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

•Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα

•Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση

•Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών

•Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας

•Αποτελεσματική Επικοινωνία

•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών

•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Νέας Ερυθραίας 19

Νέα Ερυθραία, 146 71

Αθήνα, Ελλάδα

Email: [email protected]

Τηλ: +30 210 3447300

Fax: +30 210 6178011

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ