Επιδότηση ενοικίου στους φοιτητές- Αιτήσεις

panepistimio ioannina

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και την Πρέβεζα (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία της Άρτας), να υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: proskliseis_elke@uoi.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ