Επιχειρησιακό πρόγραμμα για επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες

INTERNETΤην προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), με την οποία θα ενισχυθούν επενδύσεις στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Η δράση αυτή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και, στην ουσία, αποτελεί ένα μίνι-επενδυτικό νόμο που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ