Επεκτείνεται σε όλους τους Δήμους το εισόδημα αλληλεγγύης

allileg eisodima

allileg eisodima

Σε όλους τους Δήμους της χώρας επεκτείνεται από 1η Γενάρη του 2017 το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 22 του νομοσχεδίου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων που εξασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ταυτόχρονα προωθεί την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ωφελουμένων.

Καλύπτει κάθε άτομο και νοικοκυριό, που βρίσκεται ή περιέρχεται σε κατάσταση ανάγκης, χορηγεί παροχές σε χρήμα, είδος και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, λόγω αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης από το σύστημα κοινωνικής προστασίας ή από τους ίδιους τους πόρους του ωφελούμενου, θεσπίζει γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ένταξης για την άσκηση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή διαβίωση, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και ενισχύει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των δικαιούχων στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει την επέκταση του Κ.Ε.Α. σε όλους τους Δήμους της χώρας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη ή / και άμβλυνση του κινδύνου των κοινωνικών διακρίσεων, την ενίσχυση του εργασιακού ήθους των εν δυνάμει δικαιούχων του Κ.Ε.Α., που δύνανται να εργαστούν, την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση κοινωνικών και οικονομικών οφελών και εν γένει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Με το άρθρο 22 του ν/σ γίνονται παράλληλα και οι παρακάτω τροποποιήσεις στο πρόγραμμα:

στην κατηγορία πολυπρόσωπο νοικοκυριό που ωφελείται από το πρόγραμμα, εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία, ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

στην έννοια του εγγυημένου ποσού, στο οποίο συνυπολογίζεται πλέον και η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ στο κάθε νοικοκυριό

προβλέπεται η κατάργηση της περίπτωσης όσων υπηρετούν τη θητεία τους από τις κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΕΑ που χαρακτηρίζονται ως μη δυνάμενοι να εργαστούν

γίνεται καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΚΕΑ,

υπάρχει πρόβλεψη και ποινικών κυρώσεων σε βάρος όσων δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν αληθινά κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ