Επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας

vasilitsa proponiseis

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής  Πολιτικής Του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειαςεγκρίθηκαν οι  Περιβαλλοντικοί Όροι για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και των συνοδών αυτού έργων, στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα», του Δήμου Γρεβενών (Τοπική Κοινότητα Σμίξης) της Π.Ε. Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Κόνιτσας (Τοπική Κοινότητα Διστράτου) της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με φορέα λειτουργίας το «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. περιλαμβάνει :

• Αποξήλωση, απόσυρση και αντικατάσταση των αναβατήρων «Ελιμεία» και «Φιλίππου», λόγω παλαιότητας. Επισημαίνεται δεν θα γίνουν νέες χαράξεις αλλά θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες.

• Υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων δομικών εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ Βασιλίτσας (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμοπρόσοψης κ.λπ ).

• Αντικατάσταση των μέσων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας σε αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου) στο υφιστάμενο διώροφο κτίσμα με χρήση σαλέ στη θέση «Διάσελο Μπαλντούμη – Βασιλίτσα» και στο υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα στη θέση «Λισιόρο», με παράλληλη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό.

Η επέκταση του Χ.Κ. συνίσταται κυρίως στην εγκατάσταση τριών νέων αναβατήρων , την επέκταση του χώρου στάθμευσης, την εγκατάσταση Συστήματος Τεχνητής Χιόνωσης και Τεχνητής Λίμνης, τη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και Διημέρευσης (Σαλέ), τη δημιουργία Χώρου παροχής υπηρεσιών (Αναψυκτήριο), την εγκατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου – σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. με το δίκτυο αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης, τη λήψη Προληπτικών Μέτρα για Αποφυγή Σχηματισμού Χιονοστιβάδων, τη δημιουργία Διαδρομών Ορεινής Ποδηλασίας.

Η επέκταση του Χ.Κ. ως προς τη χιονοδρομία συνίσταται στην :

• Εγκατάσταση Τετραθέσιου Εναέριου Αποσυμπλεκόμενου Αναβατήρα με Σκέπαστρο, (Κ1),

χωρίς δημιουργία νέων πιστών

• Εγκατάσταση Τετραθέσιου Εναέριου Αποσυμπλεκόμενου Αναβατήρα με Σκέπαστρο, (Κ5), με δημιουργία δύο (2) νέων πιστών Κ5.1 και Κ5.2

• Εγκατάσταση Συρόμενου αναβατήρα, (Σ3), με δημιουργία δύο (2) νέων πιστών S3.1 και S3.2

• Διαμόρφωση τεσσάρων (4) νέων πιστών :

Κ5.1 μήκους 990 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 24.750 τ.μ.

Κ5.2. μήκους 1.110 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 27.750 τ.μ.

S3.1. και S3.2 μήκους 720 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 18.000 τ.μ. εκάστη.

Η υφιστάμενη ονομαστική δυναμικότητα των αναβατήρων του Χ.Κ. ανέρχεται στα 5.500 άτομα/ώρα. Με την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης θα ανέλθει στα 10.200 άτομα/ώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ