Επανέρχεται η ΛΑΣΥ και ζητά εισήγηση για τα σκουπίδια

perifereiako iounios

Δύο 24ωρα πριν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επανέρχεται η Λαϊκή Συσπείρωση, ζητώντας γραπτή εισήγηση για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

«Στην πραγματικότητα, τη στιγμή που η διαχείριση των απορριμμάτων έχει αφαιρεθεί από τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, η πλειοψηφία με πρώτη ευθύνη του κ. Περιφερειάρχη, συνεχίζει να πελαγοδρομεί σε αόριστες συζητήσεις υποβιβάζοντας ακόμα περισσότερο την λειτουργία του οργάνου» σημειώνει στην επιστολή προς την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η ΛΑΣΥ ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να καταθέσει:

1. Γραπτή εισήγηση, με την υπογραφή και την ευθύνη των υπηρεσιών για τις νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την παράδοση της αρμοδιότητας της διαχείρισης απορριμμάτων στο ΦΟΔΣΑ ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα.

2.Όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την λειτουργία του εργοστασίου όπως επίσης και καταστάσεις με τους Δήμους που έχουν πληρώσει τις οφειλές προς το εργοστάσιο αλλά και καταστάσεις με τις πληρωμές της Περιφέρειας προς το εργοστάσιο. Τελικά, εκτιμώμενο σε ευρώ, ποιο είναι το οικονομικό όφελος του λαού της Ηπείρου από την λειτουργία της ΜΕΑ με ΣΔΙΤ.

3. Τα στοιχεία (εκθέσεις υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλληλογραφία, επιβολή προστίμων κλπ) για ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του εργοστασίου,

4. Βεβαίωση για τη δοκιμαστική λειτουργία του κινητού εξοπλισμού που έχει παραδοθεί ήδη στους ιδιώτες για να μεταφέρουν το υπόλειμμα

5. Την σύμβαση με την οποία αυτή τη στιγμή μεταφέρεται το υπόλειμμα από τη ΜΕΑ στους ΧΥΤ παρά τις ακυρώσεις των απευθείας αναθέσεων από την  αποκεντρωμένη καθώς και έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για τον τρόπο που θα κάνει την πληρωμή της υπηρεσίας, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις για κάθε «προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης που αφορά στην μεταφορά υπολείμματος.

6. Έκθεση με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την παράδοση των σταθμών μεταφόρτωσης στο ΦΟΔΣΑ, από την προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα, έως σήμερα . Στοιχεία για το συνολικό κόστος για τους δήμους, από τη μη απόδοση των ΣΜΑ για τα έτη 2019 (το έτος κατά το οποίο είχαν περατωθεί στην πλειοψηφία τους οι ΣΜΑ) μέχρι σήμερα και με ποιο τρόπο προτίθεται η Περιφέρεια να αποζημιώσει αυτές τις απώλειες των Δήμων

7. Με δεδομένη την υποχρέωση για την καταβολή της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας που περιγράφει η ΣΔΙΤ του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, πως μπορεί να έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος κάποιος δήμος από τη μείωση του όγκου τον απορριμμάτων εφαρμόζοντας τα διάφορα συστήματα ανακύκλωσης.

«Οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι αν η περιφερειακή αρχή ήθελε να ενημερώσει το περιφερειακό συμβούλιο, όφειλε να δεχτεί να παραστούν οι επικεφαλής των παρατάξεων στη συνάντηση με τους Δημάρχους.

Εφόσον επιλέγει να θέσει το θέμα σε συνεδρίαση, οφείλει να καταθέσει γραπτή εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, της οικονομικής υπηρεσίας αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας με συγκεκριμένες προτάσεις και να σταματήσει να προσβάλει τη νοημοσύνη μας αλλά και το ρόλο μας στο περιφερειακό συμβούλιο» καταλήγει η επιστολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ