ΕΟΤ: Νέο πρόγραμμα για τον τουρισμό

AGROTOYRISMOSΜέχρι την 31 Μαρτίου το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Δικαιούχοι του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας, είναι μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Νομικών προσώπων

 Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων ΕπαγγελματιώνΟΑΕΕ , συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό ταμείο ΝΑΤ , οι συνταξιούχοι του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ [OTEr.AT] (ΤΑΠΟΤΕ), άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας, άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω), κ.ά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους, 31.000 ευρώ για δικαιούχους με οικογενειακό εισόδημα και 40.000 ευρώ για τρίτεκνους. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ