Έως τις 22 Δεκεμβρίου ενστάσεις για την εξισωτική

ktinotrofia

Έως και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων για την χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η τροποποίηση της ημερομηνίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεις) του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά και άλλα ειδική μειονεκτήματα», του ΠΑΑ 2014-2020, για το 2022, αποφασίστηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Οι ενστάσεις αφορούν τους πίνακες που είχαν εκδοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 25 Νοεμβρίου με τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης.

Επισημαίνεται, ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα https://eae.opekepe.gov.gr του κυβερνητικού νέφους σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου «Διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1, 13.2, και 13.3 έτους 2022 – του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών, ενώ η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

Να σημειωθεί ότι οι χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε υπομέτρο χωριστά.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή αφορά σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας και σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ