Ενστάσεις για τις πληρωμές της εξισωτικής

KAMP.10A

Ξεκινούν από τις 11 Ιανουαρίου οι ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής για την εξισωτική αποζημίωση.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και αφού ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2021, οι παραγωγοί που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές είναι όσοι έχουν ένταξη με κατάσταση έγκριση και αίτημα πληρωμής για Μ 13.

Οι προσφυγές υποβάλλονται από τις 11.01.2022 ως και την 24.01.2022 απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe. dikaiomata.gr/FarmersTab) > Μέτρο 13 > 2021 > ΠΛΗΡΩΜΉ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών. Το έντυπο θα είναι ανοικτό για καταχωρήσεις μόνο το χρονικό διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής.

Το έντυπο Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής βρίσκεται σε κατάσταση:

α. Πρόχειρη. Όταν εισάγεται αρχικά ή όταν μεταβάλλεται για διόρθωση από τον online χρήστη στην καρτέλα αγρότη.

β. Προς μηχανογραφική επαναξιολόγηση. Όταν οριστικοποιείται από τον online χρήστη στην καρτέλα αγρότη και δεν υπάρχει στον πίνακα «Ευρήματα πληρωμής» εγγραφή με ΝΑΙ στο πεδίο «Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού».

γ. Προς έλεγχο. Όταν οριστικοποιείται από τον online χρήστη και υπάρχει στον πίνακα «Ευρήματα πληρωμής» τουλάχιστον μία εγγραφή με ΝΑΙ στο πεδίο «Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού» ή μεταβάλλεται για διόρθωση από τον online χρήστη.

δ. Οριστική. Όταν οριστικοποιείται η «Προς έλεγχο» ενδικοφανής προσφυγή πληρωμής, από ελεγκτή ΟΠΕΚΕΠΕ.

ε. Άκυρη. Η προηγούμενη «Προς έλεγχο» ή «Οριστική» ενδικοφανής προσφυγή πληρωμής, γίνεται «Άκυρη» όταν υποβάλλεται εκ νέου από online χρήστη ή δημιουργείται νέα εγγραφή από ελεγκτή ΟΠΕΚΕΠΕ .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ