Ενισχύεται η ευρυζωνικότητα

INTERNET_KALHΘετική καταγράφεται η πορεία διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, παρά τις επιπτώσεις της ύφεσης και της οικονομικής κατάστασης της χώρας, που πλέον είναι ορατές στην πορεία της ελληνικής αγοράς. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και καταγράφει συνολικά την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2011.

Σύμφωνα με την έκθεση το 2011 η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας συνέχισε την πορεία σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη και η χώρα μας «ανέβηκε» μία θέση στην πανευρωπαϊκή κατάταξη (21,8% έναντι 27,7% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Αναλυτικά, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, η αύξηση της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης το 2011 είναι η τέταρτη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικά υψηλότερη από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,84 γραμμές/100 κατοίκους στην Ελλάδα έναντι 1,25 γραμμές/100 κατοίκους στην ΕΕ). Στην αγορά σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, το επίπεδο του ανταγωνισμού βελτιώθηκε, καθώς στο τέλος του 2011 το μερίδιο του ΟΤΕ ως προς τις λιανικές ευρυζωνικές συνδέσεις (44%) βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (43%). Στη σταθερή τηλεφωνία, το ποσοστό συνδρομητών που είναι απευθείας συνδεδεμένοι σε δίκτυο εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε σε 29,1% (έναντι 22,1%), προσεγγίζοντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (30,1%).

Στην κινητή τηλεφωνία, η διείσδυση έχει περιοριστεί σε 110,9% (115% το 2010) και με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 127%. Η διείσδυση της ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών με χρήση φορητού υπολογιστή εκτιμάται, στα τέλη του 2011, σε 3,7% έναντι 7,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η έκθεση της ΕΕ αξιολογεί θετικά την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και το συνεχιζόμενο έργο της ΕΕΤΤ με οφέλη για την κινητή ευρυζωνικότητα, την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την εφαρμογή διαδικασιών για ταχεία επίλυση διαφορών μεταξύ των παρόχων. Στα οικονομικά μεγέθη του κλάδου, η μείωση του κύκλου εργασιών για τα έτη 2011 και 2010 εκτιμάται σε 6% και 10,2% αντίστοιχα.

Τέλος, σε ότι αφορά τη συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η έκθεση αποτυπώνει ως παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξή της, τη φορολογική επιβάρυνση με την επιβολή ενός από τους υψηλότερους ΦΠΑ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και του πρόσθετου ειδικού φόρου στην κινητή τηλεφωνία, καθώς και την υστέρηση στην ανάπτυξη εναλλακτικών ευρυζωνικών δικτύων και ιδίως δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ