Ενισχύεται ο Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων

ENISAΗ επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ενέκρινε, μια νομοθετική πρόταση με στόχο την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο οργανισμός ENISA δημιουργήθηκε το 2004 με αρχικώς προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας τα πέντε έτη (η τρέχουσα εντολή του λήγει το Σεπτέμβριο 2013).

Η νέα πρόταση επεκτείνει και ενισχύει την εντολή του Οργανισμού, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και την ετοιμότητα τους για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας στα δίκτυα.

Ο οργανισμός ENISA θα υποστηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία μιας ευρωπαϊκής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Πληροφορικής (CERT), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών. Αυτό υποστηρίζεται στο εγκριθέν ψήφισμα με εισηγητή τον Giles Chichester (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο) .

Ο οργανισμός θα προωθήσει, επίσης, και θα υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών ομάδων CERT στις περιπτώσεις περιστατικών επιθέσεων ή διαταραχών σε δίκτυα ή υποδομές.

Στις περιπτώσεις σοβαρών απειλών στον κυβερνοχώρο, και κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους ή ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οργανισμός ENISA θα βοηθάει στην εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων προκειμένου να προστατευθεί το πληγέν δίκτυο ή δεδομένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ