Εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

PANEP_IOANNΗ προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ορίζεται από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων – εισαγομένων ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι τα εξής:

-Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία).

-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή νομίμως κυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (όπως οι σχολές και τμήματα περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/21-3-2006 Υ.Α.).

-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

-Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή νομίμως κυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Όσοι εισήχθησαν:

-στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

-στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής,

-από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες,

μπορούν να ενημερωθούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uoi.gr

Όσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό Εστιατόριο, θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά κατά την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων ή του ιδίου, εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος ο φοιτητής, ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης των γονέων ή και του ιδίου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.Δήλωση με στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή (σχετικό έντυπο δίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά την εγγραφή).

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την προαιρετική παραμονή σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών του Παν/μίου Ιωαννίνων θα δίνονται στα Γραφεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (τηλ. 26510-05466, 05467).

Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ορίζεται από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στο τηλέφωνο 26510-07697.

Πληροφορίες για τις φοιτητικές κατοικίες στο τηλέφωνο 26510 05466, 05467.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ