Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο InMed-Tour

Η Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας του Έργου InMed-Tour – “Innovative Medical Tourism Strategy”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 897.703,80€, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα (Επιμελητήριο Ιωαννίνων).

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωαννίνων) είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου σε συνεργασία με δύο Έλληνες Εταίρους, το Υπουργείο Τουρισμού και το Πανεπιστήμιο Πάτρας– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και δύο Ιταλούς Εταίρους, το Δήμο Santa Cesarea Terme και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Brindisi.

Το Έργο InMed-Tour που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό 897.703,80 €, εισάγει ένα νέο είδος τουριστικού προϊόντος που ονομάζεται «Τουρισμός Υγείας» και αναφέρεται στη μετακίνηση ατόμων εκτός της χώρας διαμονής με σκοπό την απόκτηση Ιατρικής Περίθαλψης. Το Έργο αποτελεί μια διασυνοριακή προσπάθεια που θα φέρει σε επαφή τις βιομηχανίες Υγείας και Έρευνας με τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου e-Cluster, στο οποίο θα αποθηκεύονται ιατρικές πληροφορίες και από τις δύο χώρες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών. Το e-Cluster θα οδηγήσει στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργασίας και δικτύωσης, και στην πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η έρευνα και καινοτομία.

Στο πλαίσιο του Έργου, θα αναπτυχθεί επίσης η πλατφόρμα e-Tour Facilitator, που θα επικεντρώνεται στους τελικούς χρήστες του προϊόντος του Τουρισμού Υγείας, δηλαδή στους ασθενείς και τους τουρίστες. Αυτή η πλατφόρμα θα προσφέρει υπηρεσίες αντιστοίχισης στους ασθενείς που αναζητούν τουριστικές μονάδες και μονάδες υγείας, ώστε να λάβουν θεραπεία.

Συνολικά, το έργο θα προσφέρει ένα εντελώς νέο τουριστικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα φέρει σε επαφή ερευνητικούς φορείς με επιχειρήσεις, ώστε οι τελευταίες να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ