Ένα ερευνητικό κέντρο με έξι ινστιτούτα στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

Τον δρόμο  προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πήρε ο νόμος για την δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο πήρε υπό την σκέπη του το ΤΕΙ Ηπείρου. Μια νέα εποχή λοιπόν αρχίζει. Με νέες προκλήσεις και με νέες δυνατότητες. Οι αλλαγές που επέρχονται είναι αποτέλεσμα εκτενούς και διεξοδικού διαλόγου που διήρκησε περίπου δύο χρόνια. Και αν στην πορεία διατυπώθηκαν επί μέρους ενστάσεις, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που διαφώνησαν με την ουσία της μεταρρύθμισης. Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε θετικά και όπως φαίνεται είναι έτοιμη ώστε από τον Οκτώβριο να ξεκινήσει η νέα εποχή.

Το νέο Πανεπιστήμιο, φέρνει δύο μεγάλες και σημαντικές δομές, για τις οποίες βέβαια λίγη συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτές που διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Πρόκειται για το πρότυπο αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου, το οποίο θα λειτουργεί αλληλένδετα με την Γεωπονική Σχολή και στην ουσία θα αποτελέσει τον πρώτο κρίκο διασύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την τοπική οικονομία.

Η πιο σημαντική δομή όμως που έρχεται να συμπληρώσει τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ήπειρο είναι η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Αίτημα από την δεκαετία του 2000, που όμως παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει τότε, τελικά είχε μείνει στα χαρτιά.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε από την Βουλή το Ερευνητικό Κέντρο που θα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα περιλαμβάνει τελικά έξι Ινστιτούτα αντί των τεσσάρων που περιελάμβανε το αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου.

α) βιοεπιστηµών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση σε θέµατα λειτουργικής γονιδιωµατικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής µε τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων νόσων,

β) επιστήµης υλικών και υπολογισµών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση στο σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και στις εφαρµογές των επιστηµών και των τεχνολογιών νέων υλικών, καθώς και σε ψηφιακές καινοτοµίες αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

γ) ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραµµατεία, την εκπαίδευση, την ιστορία, τις τέχνες και τη γλωσσολογία,

δ) οικονοµικής ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονοµίας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση στην ανάλυση οικονοµικών και κοινωνικών φαινοµένων, µε σκοπό την προώθηση εναλλακτικών µορφών ανάπτυξης µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον,

ε) περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην εφαρµογή µοντέλων ανάπτυξης βασισµένων στην αειφορία µε έµφαση στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και στα χαρακτηριστικά της αγροδιατροφής, Στο Ινστιτούτο περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης ιδρύεται παράρτηµα (σταθµός) υδάτινου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, µε εξειδίκευση στην στήριξη της αλιευτικής παραγωγής, την ανάδειξη και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και την παροχή εξειδικευµένης γνώσης σε θέµατα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται η έδρα του παραρτήµατος.

στ) Ινστιτούτο Ψηφιακής Καινοτοµίας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, αναφέρεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον ευρύτερο ψηφιακό µετασχηµατισµό που υφίσταται η σύγχρονη κοινωνία στις περισσότερες δραστηριότητές της, όπως οικονοµία, πολιτισµός, βιοµηχανία και επιστήµες. Oι δραστηριότητες του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν τη βασική και εφαρµοσµένη πληροφορική και τη µηχανική υπολογιστών, στο πλαίσιο ενός ευρέως φάσµατος εφαρµογών, όπως η επιχειρηµατικότητα, η διοίκηση, ο πολιτισµός, το περιβάλλον, η υγεία και η διεπιστηµονικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ