Ένα «Bravo» στον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης

Ολοκληρώθηκε ο κοινωνικός διάλογος του θεσμού Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019 για την online ανάδειξη των πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας  συμμετείχε στο θεσμό αυτό, στην κατηγορία Bravo Environment και στο βασικό πυλώνα Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το περιβάλλον, με την πρωτοβουλία Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, για την οποία και διακρίθηκε!

Ο θεσμός BRAVO 2019, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.

Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ.

Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης, στα πλαίσια της οποίας κάθε χρόνο οργανώνονται ποικίλες δράσεις ενημέρωσης-αφύπνισης για σχολικές ομάδες και την τοπική κοινωνία.

H ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στόχος λοιπόν των προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης είναι, μέσω της συνεχούς επαφής με το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, να διαμορφωθεί σταδιακά αυτό που ονομάζεται περιβαλλοντική συνείδηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ