Εμπλοκή στον διαγωνισμό για τις μάσκες

maskes geniki

Φρένο στην υπογραφή σύμβασης με τρεις από τους «κηρυχθέντες οριστικούς Αναδόχους» έβαλε στην ΚΕΔΕ το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της προμήθειας μασκών για τα σχολεία.

Συγκεκριμένα, με την 332/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε πως για αυτές τις τρεις Εταιρείες «κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης λόγω προσκόμισης ελλιπών δικαιολογητικών».

Επιπλέον, μία Εταιρεία παραιτήθηκε.

Δεδομένων των ανωτέρω δεν συμπληρώθηκε η ποσότητα του διαγωνισμού, για την α’ ομάδα μασκών (διαστάσεων 10 Χ 18) 90.000 μάσκες, καθώς και για την β’ ομάδα μασκών (διαστάσεων 12 Χ 22) 320.000 μάσκες.

Συνεπώς, η ΚΕΔΕ βρέθηκε στη θέση να πρέπει να κηρύξει μερικώς άγονο το διαγωνισμό για τις ως άνω ποσότητες και να προχωρήσει σε εκ νέου διαπραγμάτευση.

Αυτά προκύπτουν από την 491η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη δια περιφοράς την 9η Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκε την 10η Σεπτεμβρίου.

Το Δ.Σ. λοιπόν, με την ομόφωνη Απόφασή του, κήρυξε μερικώς άγονο τον διαγωνισμό για τις ανωτέρω ομάδες – ποσότητες μασκών και κάλεσε σε εκ νέου διαπραγμάτευση για τις υπολειπόμενες ποσότητες με την εξής σειρά: α) Τις εταιρείες / συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που έχουν υποβάλει προσφορά και πλήρη δικαιολογητικά για εκάστη ομάδα, και των οποίων δεν έχει ελεγχθεί δείγμα μάσκας από την Επιτροπή Διαγωνισμού και δεν έχουν κηρυχθεί ανάδοχοι και σε περίπτωση μη πλήρωσης της ζητούμενης ποσότητας από αυτούς (σε δεύτερη φάση). β) Τις εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί οριστικοί ανάδοχοι προκειμένου να καταθέσουν οικονομική προσφορά ίση ή χαμηλότερη από την αρχικώς κατατεθείσα Προσφορά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ