ΕΜΠ: Η πρόταση για τον «δακτύλιο» των Τζουμέρκων με σήραγγα Θεοδώριανων- Μελισσουργών

emp siragga

Μία ολοκληρωμένη πρόταση στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογράψει με την Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την κατασκευή οδικής σήραγγας μεταξύ των οικισμών Θεοδώριανων και Μελισσουργών, που θα οδηγήσει στην ενοποίηση της περιοχής.

Η προκαταρκτική διερεύνηση και ο σχεδιασμός οδικής σήραγγας μεταξύ των οικισμών Θεοδωριάνων – Μελισσουργών αφορά σε ένα καινοτόμο έργο που ολοκληρώνει τον «δακτύλιο των Τζουμέρκων» και ενοποιεί τον χώρο των Τζουμέρκων, δίνοντας παράλληλα μια νέα σύνδεση από καιπρος την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς/από το κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό έργο που επιτυγχάνει βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία, λειτουργώντας ως σήραγγα βάσης.

Στόχοι του ερευνητικού έργου, το οποίο ανέθεσε η Περιφέρεια Ηπείρου στο ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ, είναι να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης, το κόστος της αλλά και τα ευρύτερα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη σήραγγας που θα ενώνει τους δύο οικισμούς αλλά και ευρύτερα τους Δήμους Κεντρικών και Βορείων Τζουμέρκων, μειώνοντας την απομόνωσή τους, ενισχύοντας την κατεύθυνση της ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και, συνεπώς, βελτιώνοντας το δυναμικό ανάπτυξης των Τζουμέρκων συνολικά.

Η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά για το έργο.

Υπολογίζει το κόστος από 13 μέχρι 21,5 εκατομμύρια ευρώ και θεωρεί ότι η κατασκευή του είναι απολύτως εφικτή.

Σύμφωνα με την ανάλυση, με την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, θα χρειάζονται μόλις 30 λεπτά για να φτάσει κάποιος από τα Πράμαντα στα Θεοδώριανα, 45 λεπτά από τα Πράμαντα στο Αθαμάνιο και 75 λεπτά από το Βουργαρέλι στα Πράμαντα.

Όπως σημειώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην προκαταρκτική διερεύνηση και τον σχεδιασμό της οδικής σήραγγας μεταξύ Θεοδώριανων και Μελισσουργών:

-Η σήραγγα Μελισσουργών-Θεοδωριάνων είναι οδικό έργο στρατηγικής σημασίας για τα Τζουμέρκα και την Ήπειρο γενικότερα. Ολοκληρώνει τον «δακτύλιο των Τζουμέρκων» και αποκαθιστά την ιστορική, πολιτισμική και παραγωγική ενότητα των Τζουμέρκων, αντιστρέφοντας σημάδια ανισόμετρης ανάπτυξης. Διευρύνει τη βάση ανάπτυξης και των δύο Δήμων, με ενίσχυση της αμοιβαίας κινητικότητας, προς όφελος των Τζουμέρκων συνολικά. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Αναβαθμίζει τη σημασία των ιστορικών οικισμών των Θεοδωριάνων και Μελισσουργών, των πλέον απομονωμένων οικισμών σήμερα, μιας που αυτοί και οι όμοροί τους οικισμοί (Πράμαντα, Αθαμάνιο, κ.λ.π.) θα βρεθούν από το άκρο της μισής περιοχής των Τζουμέρκων στο μέσον ολόκληρης. Συνολικά το έργο μειώνει άμεσα την απομόνωση σε 48 οικισμούς της περιοχής των Τζουμέρκων και του Δήμου Πύλης, στη Θεσσαλία, δηλαδή σε μια από τις πλέον απομονωμένες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Για την Περιφέρεια Ηπείρου εξασφαλίζεται μια νέα σύνδεση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την υπόλοιπη Ελλάδα, αδιάλειπτης λειτουργίας καθ’ όλο το χρόνο, μέσω της σύνδεσης με την Εθνική Οδό Άρτας-Τρικάλων. Η σύνδεση αυτή παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές μιας που οδηγεί με ταχύτητα και ασφάλεια προς το κέντρο της Περιφέρειας και στη συνέχεια προς την Δυτική Μακεδονία.

-Η σήραγγα Θεοδωριάνων – Μελισσουργών ως συγκοινωνιακό έργο παρουσιάζει υψηλή αποτελεσματικότητα. Στην ουσία πρόκειται για μια «σήραγγα βάσης» που διασχίζει τον ορεινό όγκο της Τούρλας στο χαμηλότερο σημείο του, αντικαθιστώντας διαδρομή πολλαπλάσιων χιλιομέτρων. Η αποτελεσματικότητα της σήραγγας (όχι η σημασία της) είναι ανάλογη της παράκαμψης του περάσματος της Κατάρας μέσω της σήραγγας Μετσόβου ή της παράκαμψης του ορεινού όγκου Παλαιοβούνα στην περιοχή Αντιρρίου μέσω της σήραγγας της Κλόκοβας. Το έργο Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός οδικής σήραγγας μεταξύ των οικισμών Θεοδωριάνων – Μελισσουργών | Εκτενής Περίληψη Έργου

σελ. ΕΠ-50 βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τους αναπτυξιακούς στόχους σε επίπεδο χώρας (Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Ελλάδας). Το έργο μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την επέκταση της σηραγγοποιίας στην Ελλάδα για την ενίσχυση των ορεινών περιοχών, κατά τα πρότυπα των αναπτυγμένων χωρών.

-Η σήραγγα Θεοδωριάνων – Μελισσουργών ως τεχνικό έργο είναι ιδιαίτερων απαιτήσεων. Όταν κατασκευαστεί θα είναι η υψηλότερη σήραγγα της Ελλάδας, ενώ θα ανήκει στις λίγες σήραγγες στην Ελλάδα που έχουν υπερκείμενα της τάξης των 500 m. Η θέση της χάραξης και οι γεωτεχνικές συνθήκες είναι απαιτητικές. Οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, όμως, αυτές βρίσκονται εντός του διαμετρήματος των δυνατοτήτων του τεχνικού κόσμου της χώρας, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών.

-Ο προϋπολογισμός του Έργου κρίνεται απολύτως αιτιολογημένος συγκρινόμενος με τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου, όπως αυτά αποδεικνύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ