Εκθετήριο και Μουσείο στο Δήμο Ζίτσας

Εντάχθηκαν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως προς το σκέλος της κάλυψης της Εθνικής Συμμετοχής του διασυνοριακού Προγράμματος “INTERREG IPA II ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020” τα έργα με τα ακρωνύμια “CULTURAL LANDS” και “WINCOME”,με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Ζίτσας.

Με την απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού σηματοδοτείται και επισήμως πλέον η έναρξη των εν λόγω έργων που αφορούν στη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Ευεργετών στην Τ.Κ. Γραμμένου και του εκθετηρίου οινικών προϊόντων στην Τ.Κ. Ζίτσας καθώς στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες υλοποίησης των παραδοτέων τους.

Την ικανοποίηση του καθώς τα δύο έργα του Δήμου Ζίτσας είναι από τα πρώτα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκφράζει ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος. Αναφερόμενος δε, στις προτεραιότητες που θέτει ο Δήμος υπογραμμίζει: «Όλες μας οι προσπάθειες και ενέργειες πιστεύω πως καταδεικνύουν ότι για μας ο πρωτογενής τομέας με έμφαση στην αμπελουργία, καθώς και ο τομέας του πολιτισμού αποτελούν θύλακες αισιοδοξίας για να βγούμε από την κρίση. Με στοχευμένες δράσεις και συντονισμένη προσπάθεια κατορθώνουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό τους χρηματοδοτικούς πόρους που μας παρέχονται για να υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις με μοναδικό στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος των δημοτών και την ενίσχυση της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου».   

ΤΑ ΕΡΓΑ

Tο “CULTURAL LANDS” για το Δήμο Ζίτσας, περιλαμβάνει κυρίως έργα υποδομής (65% του Προϋπολογισμού) τα οποία αφορούν στην διαμόρφωση του ιστορικού κτιρίου της Καπλάνειου Σχολής σε Μουσείο Ευεργετών και στη ψηφιακή καταλογράφηση ιστορικών κειμένων και βιβλίων που διασώθηκαν και διατέθηκαν από το Σύνδεσμο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Γενικότερα, το έργο αποσκοπεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών διάσωσης-ανάδειξης και προώθησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση του θεματικού τουρισμού στη περιοχή παρέμβασης του, που είναι οι Δήμοι Ζίτσας ως Επικεφαλής Εταίρος και Μετσόβου καθώς και η Περιφέρεια Αργυροκάστρου από την πλευρά της Αλβανίας.

Το “WINCOME” για το Δήμο Ζίτσας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εγκατάσταση προκατασκευασμένου κτιρίου 80 τ.μ., στην Τ.Κ. Ζίτσας, που θα χρησιμοποιηθεί ως εκθετήριο κρασιού και αγροτικών προϊόντων με στόχο την προβολή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της περιοχής στο ευρύ κοινό αλλά και τους επισκέπτες. Επίσης, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για  τη δημιουργία «Εθνικού Δικτύου Κρασιών» μεταξύ οινοπαραγωγών Δήμων και άλλων φορέων του κλάδου. Θα υλοποιήσει δράσεις που αφορούν στην ταυτοποίηση του γενετικού προφίλ των ποικιλιών αμπέλων της Αμπελουργικής Ζώνης Ζίτσας καθώς και της ανάλυσης της γενετικής παραλλακτικότητας αυτών και τη σύνδεσή της με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι με την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων θα αναδειχθούν για πρώτη φορά και κυρίως θα πιστοποιηθούν  τα εγγενή τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και  της ανώτερης ποιότητας των ποικιλιών αμπέλου που αυτά διαμορφώνουν.

Το “WINCOME” υλοποιείται από τη πλευρά της Ελλάδα, από τον Δήμο Ζίτσας που είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, το Δήμο Αμυνταίου, την «Αμύνταιον Οίνος» και από τη πλευρά της Αλβανίας από την Περιφέρεια Κορυτσάς και την Regional Center for Development and Cooperation (RCDC).

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ