Εισαγγελική παραγγελία για έγγραφα των ΣΜΑ

sma zitsas

Εισαγγελική παραγγελία τελικά εκδόθηκε ώστε να δοθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου όλα τα έγγραφα για το Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Η εισαγγελική παραγγελία ήρθε μετά από ενέργειες της Λαϊκής Συσπείρωσης καθώς επί δύο μήνες δεν είχαν χορηγηθεί τα σχετικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να χορηγήσει άμεσα αντίγραφα :

 1) Των πρακτικών των τακτικών συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 5 της από 24 /11/2015 Προγραμματικής Σύμβασης αποτελούμενη από τους κ. Θ. Πιτούλη με αναπληρωτή τον κ. Χρόνη Καλτσούνη, κ. Σπ. Κωνσταντόπουο με αναπληρωτή τον κ. Α. Παπασπύρου, κα Στ. Μπραϊμη με αναπληρωτή της τον κ. Δ. Παππά, Ε. Γιαννούλη με αναπληρωτή τον κ. Κ. Βούλγαρη, και Σπ. Κοσιώρη με αναπληρωτή του τον κ. Α. Τζώρτζη η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες. Τα  πρακτικά των έκτακτων συνεδριάσεων με τα οποία εγκρίνονται οι  πέραν του εξαμήνου παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος όπως και τυχόν άλλα πρακτικά που αφορούν σε επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της προγραμματικής σύμβασης.

2) Των 12 συμβάσεων των υποέργων που περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση συγκεκριμένα των υποέργων :  1. Προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογισμού 6.322.500,00€  2. Κατασκευή ΣΜΑ Ιωαννίνων προϋπολογισμού 34.959,35€ 3. Κατασκευή ΣΜΑ Ζίτσας 265.853,66€, 4. Κατασκευή ΣΜΑ Πωγωνίου 585.365,85€, 5. Κατασκευή ΣΜΑ Μετσόβου 501.626,02€, 6. Κατασκευή ΣΜΑ Άρτας 400.813,01€, 7. Κατασκευή ΣΜΑ Γ. Καραϊσκάκη 394.308,94€, 8. Κατασκευή ΣΜΑ Ηγουμενίτσας  711.382,11€, 9. Συνδέσεις με ΔΕΗ 109.756,10€, 10. Συνδέσεις με ΟΤΕ 50.000€,  11. Αρχαιολογικές Έρευνες και εργασίες 50.000€, 12. Τεχνικός Σύμβουλος (Α΄φάση) 190.000€  όπως και οποιουδήποτε έργου τυχόν προέκυψε συμπληρωματικά μαζί με τα πρακτικά των επιτροπών παρακολούθησης του κάθε υποέργου

3) Οποιαδήποτε απόφαση ή άλλο έγγραφο που αφορά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση και τη δοκιμαστική λειτουργία των Σταθμών, οποιαδήποτε πρόσθετη σύμβαση έχει τυχόν συναφθεί έκτοτε για την συμπλήρωση ή εξειδίκευση της από 24/11/2015 προγραμματικής σύμβασης

Την αίτηση για έκδοση είχε καταθέσει την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 στην Εισαγγελία Ιωαννίνων ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»  Περιφέρειας Ηπείρου μετά την με αρ. πρωτ 4156/87/14-1-2021  και την με αρ. πρωτ 32002/557/8-3-2021 αίτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης καθώς και αρκετές ακόμα προφορικές και τηλεφωνικές παρεμβάσεις για τη χορήγηση εγγράφων τις οποίες η περιφερειακή αρχή αρνήθηκε να απαντήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ