Εγκύκλιος Χαρίτση για τους ΦΟΔΣΑ

Εγκύκλιο για την εφαρμογή των άρθρων του Κλεισθένη που αφορούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με αυτή οι Δήμοι θα πρέπει να αποφασίσουν το μοντέλο των ΦΟΔΣΑ, αν δηλαδή θα είναι σε επίπεδο Περιφέρειας ή Νομού, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου ώστε το επόμενο διάστημα να τεθεί σε ισχύ.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει δύο διακριτές ενότητες:

Η πρώτη  αναφέρεται στην ηπειρωτική Χώρα και την Κρήτη και η δεύτερη που αναφέρεται στα νησιά.

Το πιο ουσιαστικό και σημαντικό είναι το πρώτο μέρος, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι θα πρέπει να αποφασίσουν για τον αριθμό και τη δυναμικότητα των ΦΟΔΣΑ, που θα προκύψουν κατά προβλεπόμενη περίπτωση, είτε από τη μετατροπή των υπαρχόντων είτε από τη σύσταση νέων, υπό το πρίσμα των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, με τις οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται.

Για την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων, οι Αποφάσεις λαμβάνονται από τα Δημοτικά Συμβούλια και εν συνεχεία τα αρμόδια όργανα διοίκησης, αναλόγως της νομικής μορφής, κάθε ΦΟΔΣΑ λαμβάνουν τις κατά περίπτωση αποφάσεις για την υλοποίησή τους .

Σήμερα στην Ήπειρο λειτουργούν τρεις Φορείς και ήδη αρκετά Δημοτικά Συμβούλια που έχουν συνεδριάσει τάσσονται υπέρ της διατήρησής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ