Εγκύκλιος φέρνει τα πάνω κάτω στις ιχθυοκαλλιέργειες

ixtiokalli

ixtiokalli

Εγκύκλιος του Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ με την οποία επανενεργοποιούνται αιτήματα ίδρυσης νέων μονάδων καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ζητά την άμεση ανάκλησή της, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΘ υποστηρίζει:

Ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργεια στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Αφενός ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων με τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού του κλάδου σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών με την εξέταση των φακέλων ίδρυσης ΠΟΑΥ.

Και ενώ ο διάλογος των φορέων του κλάδου (ΣΕΘ – ΠΑΝΕΜΜΙ) με τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τείνει να οδηγήσει σε ενέργειες, για την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των Π.Δ. ίδρυσης των ΠΟΑΥ, εκδόθηκε πρόσφατα εγκύκλιος του Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Ν. Αντώνογλου που δυναμιτίζει την πορεία αυτή και επαναφέρει εύλογους προβληματισμούς που έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και στο παρελθόν.

Το θέμα αυτής της εγκυκλίου αφορά τις «προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιεργειών σε ΠΑΣΜ εντός ΠΑΥ Β, Γ και Δ».

Με τη σχετική εγκύκλιο επανενεργοποιούνται αιτήματα ίδρυσης νέων μονάδων στις ΠΑΥ Β, που υποβλήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ειδικού Πλαισίου, για τις υδατοκαλλιέργειες, αιτήματα τα οποία είναι αντίθετα με το Πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι στις ΠΑΥ Β δεν επιτρέπεται ρητά η ίδρυση νέων μονάδων πριν από την ίδρυση ΠΟΑΥ.

Σε περίπτωση εξέτασης και επανενεργοποίησης των αιτημάτων αυτών, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, τόσο στην έγκριση των μελετών που έχουν υποβληθεί (αξιολογούνται ήδη) για ίδρυση ΠΟΑΥ, όσο και στις υπό εκπόνηση μελέτες για την ίδρυση ΠΟΑΥ.

Οι Ενώσεις μας (ΣΕΘ – ΠΑΝΕΜΜΙ), που ως γνωστόν εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου της Ελληνικής θαλασσοκαλλιέργειας, αντιδρούν έντονα στην έκδοση αυτής της εγκυκλίου, τόσο για λόγους νομιμότητας όσο και για λόγους ουσίας, καθόσον τίθεται σε κίνδυνο ο χωροταξικός σχεδιασμός του κλάδου στη χώρα μας.

Αναρωτιόμαστε ποιους σκοπούς και συμφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει η έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν το κύριο μέλημα έπρεπε να είναι η διευθέτηση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου μέσω της ολοκλήρωσης της ίδρυσης των ΠΟΑΥ.

Οι Ενώσεις μας απαιτούν

Την άμεση ανάκληση τόσο της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Α.Α.Τ. κ. Ν. Αντώνογλου (Υπουργός αναπληρωτής ΥΠΑΑΤ κ. Τσιρώνης) όσο και την αντίστοιχη εγκύκλιο της Γεν. Γραμμ. του ΥΠΕΝ κας Ε. Κλαμπατσέα (επί Υπουργού αναπληρωτή κ. Τσιρώνη), καθόσον η τυχόν εφαρμογή τους, και ιδιαίτερα η εξέταση αναδρομικά αιτημάτων ίδρυσης νέων μονάδων, που έχουν υποβληθεί, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα αδειοδότησης των μονάδων, νομιμότητας, αλλά και ανατροπής επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδιασμών.

Με την πεποίθηση ότι η ίδρυση νέων μονάδων με αυτόν τον τρόπο δεν είναι νόμιμη και μπορεί να ενθαρρύνει αυθαιρεσίες και «συναλλαγές», σας καλούμε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες, άλλως είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο.

Επανερχόμενοι στο σχεδιασμό ανάπτυξης του κλάδου, καλούμε, ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ σε συνεργασία, να προχωρήσουν σε ενέργειες για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, όσον αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και να θέσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των Π.Δ που προβλέπεται από αυτό.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ