Εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών

dimos svak

dimos svak

Εγκρίθηκε στο σύνολό του από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που υπέβαλε ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι πόροι που εκχωρούνται στο Δήμο για την υλοποίηση έργων και δράσεων ανέρχονται στα 30,7 εκ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πριν μερικές μέρες, στην ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής είχα τονίσει πως για το Δήμο Ιωαννιτών το μέλλον ήδη ξεκίνησε.

Η σημερινή έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που αποτελεί το όραμά μας για τα Γιάννενα του μέλλοντος μπορεί πλέον να αρχίσει να υλοποιείται.
Ένας σχεδιασμός που πέραν όλων των άλλων, ενισχύει την ελκυστικότητα των Ιωαννίνων με έργα που επανασχεδιάζουν τον «χάρτη» του Δήμου.

Μέχρι το τέλος του 2017 θα είμαστε έτοιμοι σε σημαντικό βαθμό για την ωριμότητα έργων και δράσεων που περιέχονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση τους σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο του 2018».

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, από τη μεριά του επισήμανε:

«Η έγκριση του ΒΑΑ αποτελεί κορυφαία στιγμή για το μέλλον και την εξέλιξη της πόλης και του δήμου Ιωαννιτών.

Με όραμα, σχέδιο και πολλή δουλειά, ετοιμάσαμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων η υλοποίησή των οποίων θα κάνουν τα Γιάννενα πιο ελκυστικά, πιο λειτουργικά, πιο ανταγωνιστικά και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στην τοπική οικονομία, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με πόρους τουλάχιστον 30 εκ. ευρώ που στην πορεία θα αυξηθούν σημαντικά- σύμφωνα και με τις δημόσιες δεσμεύσεις της περιφερειακής αρχής- θα χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική μέριμνα, την προώθηση της απασχόλησης, την έξυπνη πόλη, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ο προϋπολογισμός των οποίων θα υπερβαίνει στο σύνολό του τα 70 εκ. ευρώ.

Με πνεύμα αλλά και ειλικρινείς προθέσεις συνεργασίας και ομαδικότητας πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, φορείς και υπηρεσίες, μεθοδικά και αποτελεσματικά για να φέρουμε το μέλλον της πόλης πιο κοντά στο σήμερα.

Αξίζει βέβαια να επισημάνουμε πως η Δημοτική Αρχή, παράλληλα με το πρόγραμμα του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και την υλοποίηση εμβληματικών έργων για την πόλη «τρέχει» ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σημαντικών δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά και περιοχή του Δήμου, ώστε η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη».

Ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) την «Ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».
Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου διαχέονται και επηρεάζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του Δήμου όσο και του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, και εξειδικεύεται σε έξι Στρατηγικούς Στόχους:

-Ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού – εθνικού – διαπεριφερειακού ρόλου των Ιωαννίνων

-Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης.

-Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης.

-Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσω ενεργητικών πολιτικών καθώς και προληπτικών μέτρων.

-Ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ