Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη τα βιορευστά στο Λύγγο και το βιοαέριο στα Ραβένια!

vioaerio

Κόντρα στις τοπικές κοινωνίες, στις αποφάσεις Δημοτικών και Περιφερειακού Συμβουλίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για επενδύσεις που είχαν προκαλέσει τον τελευταίο χρόνο έντονες αντιδράσεις.

Πρόκειται για τη μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στα Άνω Ραβένια του Δήμου Πωγωνίου και τις μονάδες βιορευστών στο Λύγγο του Δήμου Ζίτσας.

Οι εγκρίσεις αυτές δίνουν και το πράσινο φως για την κατασκευή των μονάδων με τις οποίες ουδέποτε συναίνεσαν τα χωριά και οι Δήμοι.

Η μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας ισχύος 0,498 MW προβλέπεται να κατασκευαστεί στην Τοπική Κοινότητας Άνω Ραβενίων, στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλπακίου, του ∆ήµου Πωγωνίου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος 0,498 MW) από καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγροτικών-κτηνοτροφικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία προέρχονται από τις πτηνό-κτηνοτροφικές µονάδες της εταιρείας που την κατασκευάζει αλλά και από αγροτικές βιοµηχανίες και πτηνό-κτηνοτροφικές µονάδες (µονάδες εκτροφής πουλερικών, αιγοπροβάτων, χοίρων και βοοειδών) της περιοχής.

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών στον Λύγγο του Δήμου Ζίτσας θα χρησιμοποιούν ως  καύσιµο τα βιορευστά και πυρολυτικά έλαια παραγόµενα από προϊόντα προερχόµενα µέσω της διαδικασίας πυρόλυσης υπολειµµάτων ξυλώδους βιοµάζας

Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ενέργειας σύµφωνα µε τους όρους του αρµόδιου διαχειριστή.

Αρχικά ο σταθµός καύσης βιορευστών θα λειτουργεί µε Α’ ύλη φυτικά έλαια προερχόµενα από ενεργειακές καλλιέργειες (κραµβέλαιο-ηλιέλαιο). Η προσθήκη στην παραγωγική διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής της µονάδας και του παραγόµενου πυρολυτικού ελαίου ως Α’ ύλη καυσίµου, θα γίνει σταδιακά και µετά από παρέλευση κάποιων µηνών λειτουργίας του σταθµού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ